Masterplan im Neuenheimer Feld (INF) Heidelberg. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / ARUP / HENN

Masterplan im Neuenheimer Feld (INF) Heidelberg

Den ambitiösa översiktsplanen Im Neuenheimer Feld beskriver den framtida utvecklingen av campus vid ett av Tysklands och världens mest prestigefyllda universitet – universitetet och universitetssjukhuset i Heidelberg.
 Masterplan im Neuenheimer Feld (INF) Heidelberg. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects / ARUP / HENN
Fakta

Uppdragsgivare

Land Baden-Württemberg, Stadt Heidelberg og Universität Heidelberg

Adress

Heidelberg, Tyskland

Omfattning

150 ha (830.000 m² nybyggeri)

År

2018-2020

Byggherrerådgivning

Imorde

Ingenjör

Arup, Berlin

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Henn

Landskap

C.F. Møller Architects

Campusområdet Im Neuenheimer Feld ligger längs floden Neckar, nära Heidelbergs historiska stadskärna, och inrymmer fakulteterna för naturvetenskap och medicin. Översiktsplanen omfattar en yta på cirka 150 hektar och fastställer hur campus ska byggas ut under de kommande 30 åren, samtidigt som flexibiliteten och anpassningsförmågan bibehålls i framtiden. Översiktsplanen har tagits fram i nära samarbete med universitetet, stadsförvaltningen och lokalsamhället i Heidelberg. Syftet är att kombinera utvecklingspotential med uppgraderingar av det offentliga rummet, hållbara värden, nya koncept för rörlighet i staden och social infrastruktur för att skapa en forsknings-, utbildnings- och vårdmiljö i världsklass. Im Neuenheimer Feld spelar en särskild roll genom dess storlek och läge, och med tanke på det växande behovet av att involvera vetenskapen i fackövergripande kunskapsutbyte och direkt samverkan med samhället. Campus kommer att bli ett aktivt och inbjudande distrikt som berikar staden och Heidelbergregionen, är en motor för ekonomi och kunskap och samtidigt en trevlig och integrerad del av staden.

Klimatneutralt till 2050

Campusområdet är planerat som en cellstruktur där det akademiska campus är kärnan, och omges av ”membranytor” där interaktion med omgivningen är möjlig. Grundtanken är att göra campus till en del av den större urbana organismen genom hänsyn till funktionsberoende zonindelning, övergångar, resurser och trafikflöden i hela staden. En ny trafikplan skapar en större och grönare bilfri inre kärna, och ett attraktivt campus för cyklister och fotgängare. En extra fördel med minskat trafik är att risken för störningar i känslig vetenskaplig utrustning minskas. Det offentliga rummet utgör ”nervsystemet” som förbinder alla områden på campus. En central promenad- och cykelväg som ryggrad i campusnätverket binder samman de viktigaste platserna och öppnar campus mot staden, landskapet och inte minst den hittills underutnyttjade sträckan längs floden. En separat grön infrastruktur i form av en trädgårdsväg förbinder de befintliga grönområdena, förbättrar det lokala mikroklimatet och ger naturliga förutsättningar för studentliv och kunskapsutbyte på campus. Målet med utvecklingen är en klimatneutral energiförsörjning till 2050 i enlighet med klimatskyddsmålen för Heidelberg – 100 % klimatneutralitet till 2050. Samtidigt höjs kvaliteten på stadsrummet, och campusområdets funktionalitet och tålighet förbättras genom större energioberoende.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.