Taphede stadsutvecklingsprojekt. C.F. Møller

Taphede stadsutvecklingsprojekt

I det natursköna området Taphede, öster om Viborg, byggs en 191 ha stor stadsdel med 1 500 nya bostäder. Den nya stadsdelen är ett av de största stadsutvecklingsprojekt som Viborg kommun har genomfört.
 Taphede stadsutvecklingsprojekt. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Viborg kommun

Adress

Viborg, Denmark

Omfattning

191 ha, 1500 bostäder

År

2017-2018

Tävling

1:a pris i tilbudstävling. 2017

Ingenjör

MOE

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Sadolin & Albæk

Pris
Pris
  • 1:a pris i tilbudstävling. 2017

C.F. Møller har i projektet använt sin tvärfackliga och helhetsorienterade erfarenhet inom stadsutveckling för att förena förståelsen för lokala ekonomiska, demografiska och marknadsmässiga villkor, tekniska och infrastrukturella ramverk, lokala politiska hänsynstaganden och landskapsvärden med en stark och hållbar vision om det goda stadslivet i Taphede. På denna grund har vi skapat en robust, ambitiös och bärkraftig helhetsplan för Taphede, där vardagslivet, stark social gemenskap och närhet till naturen är i fokus.

Helhetsplanen för Taphede är en organisk plan, där landskap och bebyggelse smälter samman och där planen tar hänsyn till marknadsmässiga förändringar över tid. Projektet består av varierande bostadskluster som utvecklas med hög täthet, varierande bostadstyper och individuell identitet på basis av det omgivande landskapet. Klustrens storlek och sammansättning säkerställer en robust och flexibel realisering på lång sikt och etablering av ett sunt lokalt stadsliv på kort sikt.

Nya, stora och attraktiva naturområden med våtmark, hedar, djurhållning och centrala aktivitets- och friluftsområden säkerställer både nya, attraktiva naturytor tätt inpå alla bostadskluster och nya friluftsvägar till den omgivande staden. Det betyder att Taphede berikar Viborg stad med nya naturområden.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.