Aviapolis Core. C.F. Møller

Aviapolis Core

Masterplan som skapar världens första 100 % promenadvänliga anslutning mellan en internationell flygplats, naturen och urbana stadsfunktioner.
 Aviapolis Core. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

City of Vantaa

Adress

Vantaa, Finland

Omfattning

730 000 m² totalt, Bostäder 277 000 m², Kontor 232 000 m², Flygskola 25 000 m², Hotell 7200 m², Offentlig byggnad 48 000 m², Mixed use 80 000 m², Kommersiell 5400 m² och Parkering 30 000 m²

År

2019-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Aviapolis är ett stort urbant distrikt som flankerar Helsingfors internationella flygplats – Airport City Aviapolis, och är en del av kommunen och staden Vanda, som i sin tur är en del av Storhelsingfors. Aviapolis kärnområde ligger bredvid järnvägsstationen och stadens ambition är att det ska bli det tätaste, mest omväxlande och mest tillgängliga området i Aviapolis. Utgångspunkten är att området ska bli hem för 1 000–2 000 boende och 10 000 arbetsplatser.

Kärnområdet i Aviapolis kommer att löpa längs med Helsingfors internationella flygplats. Området definieras av urbana stadsfunktioner genom vilka en 100 % promenadvänlig fotgängarfil, under namnet The Strip, kommer att löpa.

The Strip kommer att börja vid den framtida Terminal 3 som en upphöjd fotgängarfil med en grön och urban särprägel, upplyft över flygplatsens infrastruktur. Denna logistiska uppdelning i två nivåer förvandlar flygplatsens avgångs- och ankomstpunkter till världens första promenad- eller cykelanslutning mellan en internationell flygplats och stadens funktioner – promenera hem eller njut av stadens funktioner vid korta besök.

The Strip landar på marknivå och löper genom kärnområdet med olika stadsfunktioner som ansluter längs dess 1,8 kilometer långa sträckning. The Strip flyter som en flod genom campusområden, parker, torg, kommersiella funktioner, bostäder och natur, och ansluter till kollektivtrafik och andra transportfunktioner. The Strip blir en destination i sig själv med dygnet runt aktiva, urbana utrymmen, som initieras av en serie urbana nav, som ett skogstorg, en campuspark och en transporthubb längs vägen. Masterplanens vision är att slå samma befintliga element i naturen, staden och flygplatsen till en enda urban organism och skapa attraktiva synergier i den unika blandningen av användargrupper: besökare, boende, studenter, konstnärer och personer som arbetar i området.

En grön och socialt hållbar promenadstad som ansluter världen till Finland.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.