Gustavsbergs centrum. C.F. Møller

Gustavsbergs centrum

För att lösa det höga tryck som finns på bostäder och infrastruktur i Stockholm ska den tidigare industristaden Gustavsberg, belägen drygt 20 km från Stockholm, gå igenom en stadsutveckling som ska göra Gustavsberg mer attraktivt, för invånarna, men också för besökare.
 Gustavsbergs centrum. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Värmdö kommun

Adress

Stockholm, Sverige

Omfattning

120 000 m²

År

2016

Ingenjör

Ramboll Sverige AB

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Tredje Natur

Landskap

C.F. Møller Architects i samarbete med Tredje Natur

Området för förslaget består av hamnområdet och centrala delar av Gustavsberg och utgör potentiellt 300 000 m² bostäder, detaljhandel, näringsliv och rekreativa funktioner. Förslaget tar utgångspunkt i att nytänka stadens centrum rekreativt för att skapa attraktiva och unika levnadsförhållanden och bokvaliteter.

Centrala Gustavsberg ligger i en dal som omges av fyra granitberg och skyddade ekosystem. Samtidig har området två angränsande vattenområden i Farstaviken och Ösbyträsk. Förbindelsen till dessa återskapas för att skapa en stad i nära anslutning till naturen, där naturen i det dagliga förs in i centrum.

Föreslaget tar utgångspunkt i den fantastiska naturen som omger Gustavsberg centrum, och stadens nya centrum byggs upp i nära anslutning till en grön korridor, där stadsnatur, regnvatten och invånarnas aktiviteter vävs samman och skapar en ny berättelse. Detta gör att invånarnas vardagsliv kopplas direkt till naturen, samfundet och de stora rekreativa potentialer som regionen erbjuder.

Gustavsberg har en lång och stark byggnadstradition och kulturhistoria. Förlaget fästa vikt vid att det nya centrumet ska komplettera en rad av de befintliga byggnadspärlorna i området, som har rötter i den svenska funktionalismens guldålder.

Som ett led i processen genomförde Värmdö Kommun en medborgardialog, där förslag blev presenterat för stadens medborgare och politiker med positiv respons från både äldre och yngre deltagare. Medborgardialogen bidrag till att skapa en grund för en del av de politiska diskussionerna om utvecklingen av Gustavsberg.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.