Gränby - Östra Sala Backe. C.F. Møller

Gränby - Östra Sala Backe

En ny mötesplats och destination i Uppsala – ett grönt centrum med ambitionen att skapa innerstadskänsla, som integrerar området i en kulturhistoriskt viktig del av staden.
 Gränby - Östra Sala Backe. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Atrium Ljungberg

Adress

Uppsala, Sverige

Omfattning

47 000 m² BTA

År

2019-

Tävling

1:a Pris i arkitektttävling. 2019

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a Pris i arkitektttävling. 2019

Gränby entré bildar ett nytt entrémotiv längsmed ett av de kulturhistoriskt viktiga stråk som leder in till Uppsala. Den nya stadskärnan rymmer en blandning av kontor, bostäder, kultur och utbildning vilket skapar ett nytt kommersiellt kluster i staden.

Genom Gränby entré förenas Gränbystaden med Östra Sala backe, Årsta och Vaksala. Stadskärnan har utformats med ambitionen att förstärka upplevelsen av områdets befintliga kultur- och naturvärden, bl:a genom att skapa nytt stråk, och en siktlinje som binder kvarteren visuellt till den kulturhistoriskt klassade stadsdelen Vaksala. Att Vaksala kyrka syns i horisonten bygger en bro till fornminnena från vikingatiden på Vaksala gärde. De omgivande grönområdena blir också mer tillgängliga, och integreras genom ett grönstråk som leder genom Gränby entré. Natur och kultur är hjärtat i den nya stadskärnans identitet.

Ett hållbart centrum växer fram

En hållbar stadsdel ska växa fram i Gränby. Med utgångspunkt i BREEAM, en världsledande metod för hållbarhetsvärdering, har C.F. Møller Architects prioriterat material med lång livscykel och som enkelt kan återvinnas. Energisnåla lösningar och kollektivtrafik premieras, och ett nytt centrum med stadskaraktär tar form – som också utgör en effektiv kollektivtrafiknod.

Arbetsplatser, utbildning, kultur och bostäder innebär synergier med arbetande, studenter, kulturkonsumenter och boende. Blandningen av funktioner i Gränby entré medför liv i stadsdelen under dygnets alla timmar. Med fokus på levande bottenvåningar är byggnadernas höjder och funktioner strategiskt placerade, anpassade efter gatukaraktär och solförhållanden. Gatorna i Gränby entré ska vara ljusa och trygga. På bottenvåningarna finns allt ifrån co-working till uteserveringar, dagis och cykelverkstad.

På väg in till Uppsala blir Gränby entré en del av en sekvens som börjar med Vaksalalandskapet – med Vaksala kyrka som landmärke – och når Gränby entré vars tio våningar höga kontorsbyggnad bildar ytterligare ett landmärke. Tillsammans blir de en symbol för såväl det nya som det historiska Uppsala.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.