Carlsberg City, masterplan. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Carlsberg City, masterplan

Med utgångspunkt den första masterplan för Carlsberg City från 2007 har C.F. Møller Architects som rådgivare för Carlsberg City utvecklat och anpassat masterplanen för dagens krav och önskemål.
 Carlsberg City, masterplan. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Carlsberg Byen Ejendomme P/S

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

350 000 m² revised master plan – 220.000 m² bostäder, 109.000 m² kontor, 21.000 m² befintliga bygg

År

2015-2017

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

De nya åtgärderna omfattar cirka 350 000 m² av Carlsberg Citys byggnader med en total yta av 600 000 m².

Den ursprungliga masterplanen tecknade en stad med täta innergårdar och smala gator, definierade av byggnader med blandade funktioner i form av kontor och butiker samt bostäder. Då det har visat sig vara svårt att förverkliga byggnader med blandade funktioner har en del av C.F. Møllers Architects arbete bestått av att minska antalet byggnader av denna typ. Medan man har behållit de smala gatorna har innergårdarna anpassats så att de nu är luftigare.

De vinklade höjdgränsplanen, som sedan start har varit en del av detaljplanen, har inarbetats i byggnadernas volym. Det har resulterat i en karakteristisk avslutning på fasaderna som samtidigt för ned dagsljuset i de smala gatorna och bildar små takterrasser för de boende. Genom att placera bostadshusen optimalt i förhållande till solljuset och på ett sätt som gör att de kastar en skugga på de kylningskrävande näringslivsbyggnaderna, skapas ett energioptimerat bostadsbestånd.

C.F. Møller har dessutom arbetat med placeringen av åtta av de planerade höghusen genom visualiseringar sett från den omkringliggande staden och föreslagit formgivningsmässiga spelregler, så att höghusen ger intryck av att vara en familj med höghus där varje hus har sin individuella karaktär.

I samband med detaljplansarbetet har C.F. Møller utarbetat volymstudier och analyser i förhållande till terrängens lutning, dagsljuset i lägenheterna, infrastruktur, skuggdiagram, planteringar osv. Som hjälpmedel har det tagits fram idékataloger för att fastställa bestämmelserna för utformning och placering av burspråk, balkonger osv. Avslutningsvis har C.F. Møller utfört en stor del av visualiseringarna, illustrationerna och ritningsmaterialet till den reviderade detaljplanen.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.