Vestby centrum. C.F. Møller

Vestby centrum

Genom en rad åtgärder presenterar förslaget en samlad plan som ska få Vestby centrum att återuppstå med attraktiva gröna gator och stadsrum, en uppgraderad järnvägsstation samt ett varierat utbud inom service, handel och kultur.
 Vestby centrum. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Vestby Kommun

Adress

Vestby, Norge

Omfattning

27 ha

År

2014-2016

Tävling

Vunnit i parallelluppdrag. 2015

Ingenjör

Rejlers, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbejde med JAJA Architects

Pris
Pris
  • Vunnit i parallelluppdrag. 2015

Vestby grundades i massbilismens barndom, med utspridd bebyggelse och en öde stadskärna som följd. Målet har varit att skapa ett Vestby centrum med sammanhängande stadsstruktur mellan stationsområdet, Vestby Storcenter och IKEA. Vestby centrum får en tydlig knutpunkt vid stationen genom en ny och utökad broförbindelse över spåren. Bron etableras som en ljus och grön central plats med bänkar, utsikt och promenadstråk till plattformarna. Detta stärker sambandet och minskar hindren mellan stadens nordliga och sydliga delar.

Projektet innehåller en ”Vestbyslinga” – en ringled som definierar stadskärnan och skapar nya förbindelser över järnvägsspåren. Slingan är till för gående och cyklister, medan bilar får tillgång till delar av slingan via huvudvägnätet.

Undersökningar pekar på att 10 000 invånare inom gångavstånd är den kritiska gränsen för en levande stadskärna med varierat utbud. Med en klart definierad knutpunkt vid Vestby station innehåller förslaget planer på att bygga 3 000 nya bostäder i centrum samt att anlägga gator och stråk för fotgängare och cyklister. Syftet är att säkerställa en levande stadskärna med fler människor och funktioner som knyts närmare samman.

Vestbys närhet till det öppna landskapet erbjuder goda möjligheter.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.