Hafen Hörnum. C.F. Møller

Hafen Hörnum

Den tidigare militärhamnen i byn Hörnum på Sylt är ett av få inslag som bryter rytmen i strand- och sanddynslandskapet på Sylt, med en närhet och koppling till vattnet som inte går att hitta någon annanstans på ön. Samtidigt är hamnen en möjlighet att uppleva en mängd aktiviteter, som åskådare eller deltagare.
 Hafen Hörnum. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Gemeinde Hörnum & HC Hagemann GmbH, Hamburg

Adress

Hörnum, Sild, Tyskland

Omfattning

20 ha

År

2017, Tävling

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 2:a pris i international arkitekttävling. 2017

Hamnen, som i dag mest används som kommersiell hamn för musselodlare och för turism och sportbåtar, är i stort behov av reparationer eller en renovering. Syftet med projektet är därför att förbättra hamnens infrastruktur, säkerhet och användbarhet, samtidigt som det föreslår en vision för en ny ikon och turistmagnet.

Konceptet binder samman naturen, byn och havet i en rymlig lösning som förenar industri och turism, stad och grönytor, liksom gammalt och nytt. Det ger tillgång till fritidsfaciliteter och förser kommersiella användare med förbättrade faciliteter samt gör, framför allt, att de båda användningsområdena kan samexistera på ett säkert och nära sätt.

Genom att byta ut och flytta den förfallna Norra Piren skapas ett större hamnområde för båtklubben och marinan samt en ny kust och strandpark och ett torg framför det femstjärniga hotell som finns på platsen. Ett nytt friluftsbad i hamnen formar också en del av det odlade, terrasserade landskapet som förenar hamnbassängen och marinan med hotellet. En ny, centralt placerad båtuppställningsplats under tak och multihall kombinerat med ett upphöjt däck bildar en ny nivå, som en nytolkning av den klassiska ”spångpromenaden” som för samman aktiviteterna i hamnen och friluftslivet i området samtidigt som det skapar en säker zon mellan fotgängare och den tunga hamntrafiken.

En ny en kilometer lång promenad som ritar en cirkel, ”The Round”, binder samman och utveckla alla funktioner runt hamnen från norr och söder – naturområden, strandpark, hotell, utsiktspunkter på sanddynens sluttning, Hörnums bycentrum och havet. Den cirkulära promenaden går över stranden till ett nytt ”rev” som kompletterar den tidigare skyddande yttre piren, med helt nya möjligheter i och runt havet, såsom vinterbad, sauna, vattensportarena och tidvattenbassänger, där havets krafter blir en häftig upplevelse och det marina livet kan betraktas på nära håll.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.