Pakhuskajen, Odense. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Pakhuskajen, Odense

En nedlagd industrihamn i Odense i Danmark har förvandlats till ett livligt område med öppna torg, grönområden och bostäder som förbinder hamnen med staden.
 Pakhuskajen, Odense. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Uppdragsgivare

A. Enggaard A/S

Adress

Odense, Denmark

Omfattning

38 500 m²

År

2020 - 2023

Byggherrerådgivning

Cowi

Entreprenör

A. Enggaard

Ingenjör

Henry Jensen A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Ballinger acoustics Brand 360 DMR A/S A1

Den nya stadsdelen vid Odense hamn, Pakhuskajen, har öppnats och kopplats samman med den södra delen av staden. Hamnpromenaden längs kajen och gröna stadsrum gör området till en attraktiv plats att bo på, medan två öppna torg, det gröna torget och torget vid Kungsskeppets kaj, skapar en rad aktiviteter för alla åldrar i den nya stadsdelen.

Det gröna torget fungerar som en stadspark med områden för rekreation och fysisk aktivitet nära en nyetablerad tillgång till hamnbassängen för t.ex. kajaker och paddleboards. Samtidigt är Square of King's Ship Berth, i motsatt ände av hamnen, ett stort stadsrum för evenemang, pop-up-aktiviteter och konstinstallationer.

Stadsrum och bostäder

Bostäderna i Pakhuskajen är varierade för att säkerställa en mångsidig blandning av invånare. Bland bostadstyperna finns små och stora bostadsrätter och hyreslägenheter, radhus inspirerade av de gamla fiskarnas hus och studiolägenheter med högt i tak. De har alla tillgång till balkonger, gröna innergårdar med orangerier och bilfria gator med breda gröna kantzoner.

Gamla järnvägsspår, förtöjningsskivor, hamnbyggnader och lagerlokaler har bevarats. De nya byggnaderna är i linje med denna befintliga och historiska struktur och är utförda i rött och ljusgult tegel, som också är det huvudsakliga materialet i de nya byggnaderna.

De varierade bostäderna och de offentliga utomhusutrymmena skapar en levande och grön miljö som garanterar aktivitet året runt och bidrar positivt till utvecklingen av stadslivet i Odense hamn.

Läs mera

Fler projekt | Bostäder/Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.