Kolding byCampus. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller

Kolding byCampus

Helhetsplanen för Kolding byCampus visar hur en rad centrala områden längs Kolding Å kan förvandlas till en ny spännande stadsdel; en modern kvartersstad med bostäder, bättre förbindelse under järnvägen, P-hus, multihus och kanalgator vid Riberdyb/Holmsminde.
 Kolding byCampus. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Kolding Kommune

Adress

Kolding, Denmark

Omfattning

30 ha

År

2005

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2005

Ingenjör

Birch & Krogboe

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2005

Ett urbant campus tvärs över ån, med plats för universitet och forskningspark, innebär att universitetet integreras med andra funktioner i staden liksom med befintliga utbildningsinstitutioner.

I parkområdet vid ån finns utrymme för rekreativa funktioner såväl som för utvidgning av universitet och forskningspark.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.