Hamar - byen til Mjøsa. C.F. Møller

Hamar - byen til Mjøsa

C.F. Møller har genomfört en undersökning av möjligheterna för en stadsutveckling i den norska staden Hamar, om den befintliga järnvägssträckningen leds under Hamar-bukten. En järnvägstunnel under Hamar-bukten skulle göra att Hamar kan expandera hela vägen ned till Norges största sjö, Mjösa, och därmed ge staden en bättre kontakt med vattnet.
 Hamar - byen til Mjøsa. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Jernbaneverket

Adress

Hamar, Norge

Omfattning

120000 m², ca. 1000 nye boliger

År

2016

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Dronninga landskap AS

Andra samarbetspartners

Rejlers Norge AS

I undersökningen har man lagt vikt på att stärka stadens identitet som en Mjösa-stad, att stärka och utöka stadens blå och gröna stråk och att bevara stadens karakteristiska 1800-talsstruktur. Dessutom har man lagt vikt på att invånarna i Hamar ska kunna gå till sina dagliga sysslor och ha nära till buss och tåg.

Den befintliga kyrkoaxeln från stadens kyrka, via Stortorget och ned mot Mjösa förlängs hela vägen ned till vattnet genom att den centrala parken, Strandparken, utvidgas, medan en vattenspegel i parken accentuerar axeln. Den förlängda axeln kommer att ge staden en vacker öppning ned mot vattnet. Vattenspegeln i Strandparken blir en del av en kanal som korsar kyrkoaxeln och lägger sig längs den befintliga delen av Strandparken.

Den tidigare sammanhängande promenaden längs Mjösas strandkant kommer dessutom att återskapas. Det etableras en övre nivå, som är översvämningsskyddad, samt en nedre nivå som klarar översvämningar och har en nära kontakt med vattnet.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Visa fler projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.