Sykkylven centrum. C.F. Møller

Sykkylven centrum

Den norska staden Sykkylven med ca. 7 500 invånare ligger naturskönt vid Sykkylvsfjorden, omgiven av Sunnmørsalpene. I utvecklingsplanen för staden ingår en förtätning, samtidigt som det omgivande landskapet med stora gräsbevuxna ytor ska förbli grönt. Avsikten är att bygga vidare på stadens kvartersbebyggelse genom att ta lediga tomter i anspråk och låta centrum växa ända ned till hamnen, där en ny hamnfront skapas.
 Sykkylven centrum. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Sykkylven kommune, Møre og Romsdal fylke

Adress

Sykkylven, Norge, Norge

Omfattning

10 hektar

År

2012-2013

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Dronninga landskap AS

Andra samarbetspartners

Vista Analyse AS & Zenisk

Pris
Pris
  • 1st. prize in competition. 2012

Planen värnar om de offentliga ytorna och den livliga stadskärnan. Stadens befintliga torg och de två huvudaxlarna förstärks med gröna planteringar och etablering av fler restauranger och butiker. En befintlig godsterminal vid hamnen ska enligt planerna förvandlas till ungdomsaktivitetshus, och ett nytt, centralt placerat rådhus innebär att väsentliga funktioner flyttas närmare centrum.

Stadsförnyelseplanen omfattar även andra funktioner som kan bidra till att skapa aktivitet och liv, t.ex. förskola, lekplatser, motionscenter och café. Breda trottoarer och flera gångstigar genom gröna gårdsrum gör det mer attraktivt att gå till fots. En lång fjordpromenad och en gästhamn för lustbåtar bidrar till utomhuslivet vid hamnfronten.

Läs mera

Fler projekt | Planering

Visa fler projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.