Tekniska fakulteten – Syddansk Universitet, Odense. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Tekniska fakulteten – Syddansk Universitet, Odense

Den Tekniska fakulteten, TEK, är fyra instituts gemensamma ram för en aktivt och dynamiskt forsknings- och utbildningsmiljö.
 Tekniska fakulteten – Syddansk Universitet, Odense. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fakta

Uppdragsgivare

Byggnadsstyrelsen (BYGST) och SDU Tekniske Fakultet

Adress

Odense, Denmark

Omfattning

20 000 m² (härav 6 000 ² laboratorier)

År

2011-2015

Ingenjör

MOE

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Schønherr Landskab

Konstnär

Sophie Kalkau

Pris
  • Nominering till "Årets Skolebyggeri". 2015

Fakulteten/huvudbyggnaden samlar, som ett paraply, instituten kring ett gemensamt glasövertäckt atrium. De fyra interna instituten/byggnaderna binds samman av broar i olika nivåer som korsar igenom husets hjärta: en ”möbel” med gemensamma lokaler, föreläsnings- och mötesrum samt uppehållsområden. De många kopplingarna mellan institutionerna skapar gemenskap och inviterar till utbyte av varandras kunskap.

Byggnaden är inrymd i ett yttre skal som skuggar den transparenta konstruktionen. Det lätta och eleganta skalet är tillverkat av prefabricerade paneler i vit CRC-betong (Compact Reinforced Composite, en extra stark fiberbetong) med runda öppningar, bakomliggande solavskärmning och naturlig ventilation. Skärmen avspeglar samtidigt den innovation och kreativitet som kännetecknar de fyra instituten.

Inredningen i huset är mycket flexibel, med större laboratorier placerade i bottenplan med tillgång till park och utomhusaktiviteter.

Miljöstrategin för Tekniska fakulteten uppfyllar kraven på lågenergiklass 2015 i de danska byggnadsreglerna. Det betyder att det är fokus på låg energiförbrukning, bra inomhusklimat, samt val av material utifrån materialets minsta möjliga energibelastning i ett livscykelperspektiv.

Läs mera

Fler projekt | Utbildning/Forskning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.