Bestseller kontorkompleks. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Bestseller kontorkompleks

Kontorkomplekset består av en rekke bygningskropper som ligger forskjøvet i forhold til hverandre og bundet sammen av utearealer som atrier, terrasser og takhager. Blandingen av kontorer og utearealer skaper en følelse av en by i byen. Komplekset, som har kanaler og vann på alle fire sider, markerer inngangen til den nye, urbane bydelen ved Aarhus' havnefront.
 Bestseller kontorkompleks. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fakta

Byggherre

Bestseller A/S

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

22 000 m² kontorer og 24 000 m² varemottak, parkering og teknik

År

2009-2015

Entreprenør

MT Højgaard

Ingeniør

COWI A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • BUILD Architecture Awards - Best Danish Office Complex Project. 2018
  • European Architecture Award, winner. 2017
  • Naturstensprisen. 2016
  • Winner Commercial WAN Award. 2015
  • Aarhus Kommunes Arkitekturpris. 2015

Bygningen vil romme rundt 800 arbeidsplasser samt utstillingslokaler, auditorium, foto- og filmstudioer, en stor kantine og felles fasiliteter for moteshow og konferanser. Under bygningen er det tre kjellerplan med 450 parkeringsplasser og ca. 400 plasser til sykler.

Fasadene bygger på to ulike prinsipper: De langsgående fasadene mot sør og nord består av relieffer av lys naturstein som danner rammer rundt dype vindusnisjer. Som kontrast til dette er fasadene mot henholdsvis øst og vest enkle, transparente glassfasader innrammet av naturstein.

Kontorkomplekset har blant annet havvannskjøling og solceller, og er planlagt som et bygg i lavenergiklasse 2015, det vil si et energiforbruk som ligger 50% lavere enn minstekravene i byggeforskriftene.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.