Aviapolis Core

Masterplan som skapar världens första 100 % promenadvänliga anslutning mellan en internationell flygplats, naturen och urbana stadsfunktioner.

Banekvarteret

Översiktsplan för den nya stadsdelen Banekvarteret i centrala Århus som med ett övertäckt spårområde skapar ett nytt grönt område i stadens hjärta.

Det ny SIMAC, Översiktsplan

En ny översiktsplan för Svendborgs hamn binder staden och hamnen till en ny levnadsmiljö med företag, utbildningsinstitutioner, rekreationsmöjligheter och klimatskydd.

Flodstad Randers - Staden till vattnet (Utvecklingsplan)

Utvecklingsplanen ”Vår flodstad” klimatanpassar framtidens Randers, för staden till vattnet och utvecklar de attraktiva områdena mellan den medeltida stadskärnan, Gudenån och Randers Fjord till en unik och naturburen flodstad.

The Laindon Centre

Laindons Centrum är en masterplan för förnyelse med blandad användning

Energi-, klimat- och miljöpark

Parken är en unik fusion av energiproduktion, vattenrening, resursåtervinning samt klimatanpassning, utformad som ett offentligt och lärande rekreationslandskap.

CBS - Campus in society

Masterplan för Copenhagen Business School på Frederiksberg med ambitionen att skapa ett av världens bästa stadsintegrerade campusar.

CeresByen, masterplan och lokalplan

Omvandlingen av Ceresbryggeriets industrifastigheter i centrala Aarhus till en alldeles ny och levande stadsdel.

Aalborg Hamn

Helhetsplan för Aalborg Hamnfront, som med bl.a. en hamnpromenad återskapar förbindelsen mellan Limfjorden och stadens medeltida stadskärna.

Dalum Papirfabrik

Den övergripande planen för Dalum Pappersfabrik förvandlar det historiska industriområdet till en ny, varierad stadsdel med nära kontakt till både naturen och centrala Odense.

The New City, Oostende

Revitalisering av ett gammalt kommunalt bostadsområde i Belgien med hjälp av innovativ och hållbar arkitektur.

Aarhus Hamn, masterplan

Masterplan för 150 ha utveckling och omdisponering av Aarhus Hamn.

Re-imagining the Garden City

Idétävling om en översiktsplan på 45 hektar, baserat på en ny vision för principerna bakom Garden City-rörelsen med fokus på ett hållbart och vårdande lokalsamhälle.
Visa fler projekter