HAB Varbergparken. C.F. Møller. Photo: Anders Sanderbo

HAB Varbergparken

Varbergparken, et almennyttigt boligområde opført 1970-1980, omdannes med helhedsplan, bolig- og energirenoveringer, nye udearealer og nye arbejdspladser.
 HAB Varbergparken. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Bygherre

HAB (Haderslev Andelsboligforening) (med støtte fra Landsbyggefonden)

Adresse

Haderslev, Danmark

Omfang

47.000 m² bygninger og 135.000 m² grund

År

2006-2020

Konkurrence

Vundet priskonkurrence. 2006

Ingeniør

Hundsbæk og Henriksen A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Præmiering
Præmiering
  • Vundet priskonkurrence. 2006

Varbergparken består af 15 boligblokke med 508 lejligheder, 24 værelser, café, vaskeri, selskabslokaler og administrationen for Haderslev Andels Boligforening (HAB).

Varbergparken er smukt placeret i et stærkt kuperet terræn med store plæner. Der er udarbejdet en helhedsplan for området med miljøforbedringer af uderummene og fremtidssikring af alle lejligheder mht. arkitektur og bæredygtighed. Samtidig er der fokuseret på ikke at erstatte én tids ensartede udtryk med et nyt, tilsvarende ens, men i stedet tilføre variation og forskellighed ved at vælge forskellige strategier i den etapevise omdannelse af de enkelte blokke.

Tre sammenhængende blokke er renoveret med nye, hvide facader og ombygget til senildemenscenter med 70 boliger og servicecenter i nye, rekreative haverum samt et nyt kommunalt sundhedscenter. Disse aktiviteter har tilført området 300 arbejdspladser, som er en væsentlig del af den boligsociale handlingsplan. Kommende renoveringer indbefatter bl.a. omdannelsen af en række blokke til fritstående punkthuse, som orienterer sig i flere retninger og åbner nye passager i landskabet.

Som del af et nyt trafik-layout, som primært tilgodeser kollektiv trafik, cyklister og gående, er en ny, unik kombineret vej- og fodgængerbro beklædt med cortenstål anlagt over en naturlig slugt i terrænet. Centralt i Varbergparken ligger ”Den aktive park”, der med forskellige materialer og installationer inviterer til fysisk udfoldelse på mange niveauer afhængig af alder og fysisk formåen.

Læs mere
Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.