Skagenhallen. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Skagenhallen

Multifunktionshus, der skaber nye rammer for fællesskaber igennem en modernisering af eksisterende bygninger og tilbygninger og fremstår med et samlende arkitektonisk prægnant udtryk.
 Skagenhallen. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Bygherre

Skagen Kultur- og Fritidscenter

Adresse

Skagen, Danmark

År

2020

Arkitekt

C.F. Møller Architects

En stor arkitektonisk bearbejdning af det eksisterende Skagen Kultur- og Fritidscenter fra 1972 skal bidrage til at holde på Skagens unge – og tiltrække nye borgere – ved at skabe et multifunktionshus, som i samme anledning skifter navn til Skagenhallen.

Det arkitektoniske koncept for Skagenhallen tager udgangspunkt i fire grundlæggende greb: 1: etablering af gode efterskolelignende forhold for unge under uddannelse (16-21-årige), som skal fremme bosætning i byen, 2: attraktive rammer for fællesskaber, hvor unge og byens borgere mødes på tværs af alder i et stort sammenhængende kompleks, der tilbyder aktiviteter indenfor sport, motion, kultur og kunst, 3: genbruge og energioptimere og udvikle de eksisterende fysiske rammer, der udgør gode grundressourcer og funktioner samt 4: at skabe en ny sammenhængende bygning med et gennemgribende arkitektonisk løft, der fremhæver eksisterende værdier og supplerer med nye moderne former og funktioner. Resultatet er et identitetsskabende byggeri, som alle byens unge, øvrige borgere, gæster og samarbejdspartnere kan genkende og føle ejerskab til.

Landmark, der understøtter FN’s verdensmål

Alle husets funktioner bindes fysisk og visuelt sammen. Indvendigt af en ny forhal og udvendigt af et ensartet facademateriale. Udvidelsen er passet ind i det eksisterende bygningsvolumen og skala. Der anvendes træ i hovedkonstruktioner og den traditionelle røde tegl, som den oprindelig bygning er opført i, er nyfortolket ved at anvende teglbaguettes. Dette bruges både som facademateriale, værn, hegn og solafskærmning og skaber et moderne udtryk med afrundende hjørner og organiske former, der både afspejler den rekreative karakter af huset og får bygningen til at fremstå mere markant i bybilledet.

Skagenhallen understøtter fem udvalgte FN’s verdensmål med et stærkt fokus på at skabe velfungerende fællesskaber, modvirke den negativ udvikling i befolkningstal i Skagen, fremtidssikre de eksisterende bygninger og anvende materialer med fokus på drift og vedligehold, lavt CO2-aftryk og design for dissasembly.

Læs mere
Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.