Siloen, Østre Havn i Aalborg. C.F. Møller. Photo: Jacob Due

Siloen, Østre Havn i Aalborg

DLG-tårnet er det sidste store boligbyggeri på Aalborgs centrale havnefront, Musikhuskvarteret. Den tidligere korn- og foderstofsilo indeholder 18 familieboliger, 62 ungdomsboliger og 34 ejerlejligheder.
 Siloen, Østre Havn i Aalborg. C.F. Møller. Photo: Dimension Design
Fakta

Bygherre

A. Enggaard

Adresse

Aalborg, Danmark

Omfang

9.300 m²

År

2011-2019

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Østre Havn i Aalborg er omdannet fra erhvervshavn til en ny attraktiv bydel. Målet med omdannelsen af Østre Havn er at skabe en urban bydel, der opstår i mødet mellem den industrielle kulturarv, moderne arkitektur af høj kvalitet og et aktivt byliv.

Enkelte af havnens markante industribygninger, der er med til at tegne Aalborgs skyline, er bibeholdt eller genopbygget. Det nye boligbyggeri er en genopbygning af den karakteristiske DLG-silo. Siloens tørretårn, der står i første række ud mod havnen, er genopbygget i tårnets oprindelige geometri men i et mere moderne udtryk. Siloens bagvedliggende krop er genopbygget i en friere fortolkning, dog inden for de oprindelige dimensioner.

Det genopbyggede tårn rummer ejerlejligheder med store altaner og en enestående udsigt over havnen og fjorden. Den bagvedliggende krop rummer almene leje- og ungdomsboliger. Ejerlejlighederne findes i to udgaver – en etplanstype og en toplanstype. Begge udgaver er inspireret af de oprindelige industrielle omgivelser med en ’New Yorker loft’ stemning. Alle tre boligtyper deles om fællesarealer, der er placeret i kælder og stueetage samt et stort fælles udeområde foran siloen ud mod havnen. Derudover har alle boliger direkte adgang til altaner gennem køkken og opholdsrum.

Sammensætningen af de forskellige boligtyper og ejer-former vil danne ramme om et socialt bærerdygtigt nærmiljø, hvor beboerne mødes på tværs af generationer. Samtidig vil beboernes forskellige brug af bygningen på forskellige tidspunkter af døgnet generere et interessant og nært bymiljø.

Læs mere
Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.