Dalum Kloster. C.F. Møller

Dalum Kloster

Dalum Kloster og tilhørende park transformeres nænsomt til rekreativt offentligt samlingspunkt og klimavenlige boliger, der åbner en ny æra for det historiske sted nær Odense.
 Dalum Kloster. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

MT Højgaard Projektudvikling

Adresse

Odense, Danmark

Omfang

87 ha.

År

2022

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Dalum Kloster, indlejret i det naturskønne landskab nær Odense, er et centralt rekreativt område, som med transformationen for første gang er blevet tilgængeligt og åbnet for alle. Klosteret og dets park er forvandlet til et åbent landskabsrum, der forbinder klosterbygningen med nye boliger på grunden og skaber et offentlig grønt område for lokale og besøgende.

Bevarer sin historiske og samfundsmæssige rolle

Langs Dalumvej, der løber forbi klosteret, tilfører udadvendte offentlige funktioner liv til området og giver klosteret et inviterende udtryk. Med historisk reference til klosterets helbredende rolle, etableres et sundhedshus som én af de offentlige funktioner. Ligesom kirken omdannes til fælleshus, åbent for alle.

Det unikke og kuperede landskab og beplantningen bevares og aktiveres. I de to naturlige lysninger i Fredskoven, som tidligere husede dyrefolde, er der lavet klimavenlige boliger, der integrerer sig i landskabet og bevarer områdets karakter. Klosterparken lægger op til rekreative aktiviteter og er forbundet med byens øvrige stisystemer. Udover at være et historisk sted, bliver Dalum Kloster og dets omkringliggende landskab et dynamisk samlingspunkt og en naturlig del af lokalsamfundet som et centralt bindeled, hvor alle kan nyde naturen og de nye kvaliteter ved klosteret.

Med respekt for historien er Dalum Kloster bevaret med fokus på at tilføre nyt liv og nye rammer for aktiviteter, der styrker områdets kulturhistoriske og bymæssige strategi. Samtidigt fremmer transformationen fællesskaber og historiefortællingen for området. Dermed er Dalum Kloster gået igennem en forvandling, der både tjener historien og nutidens behov; det er hjertet i et levende og inkluderende lokalsamfund.

Læs mere
Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.