Transformation af logistikcenter til blandet bydel. C.F. Møller

Transformation af logistikcenter til blandet bydel

Transformationen af et tidligere logistikcenter og kørearealer til en grøn blandet bydel med nye kontorarbejdspladser, handel, erhverv, boliger og offentlige byrum tager udgangspunkt i filosofien om at bevare og genanvende mest muligt af de eksisterende bygningsstrukturer og materialer, samtidigt med at arealet forandres radikalt fra gråt til grønt.
 Transformation af logistikcenter til blandet bydel. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Fortrolig

Adresse

Köln, Tyskland

Omfang

54.060 m2 transformation, 6,4 ha. landskab

År

2023

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Det nuværende byggeri er et typisk sammensat lagerkompleks som det ses i forstæder overalt, med haller i varierende højder, læsseramper og stålprofilfacader, omgivet af næsten komplet belagte kørearealer og parkeringspladser. Ved at genanvende over 90% af de bærende betonkonstruktioner, kun suppleret af mindre tilføjelser udført som træbyggeri, skabes en kraftfuld fortælling om stedets omdannelse samtidigt med at det miljømæssige footprint reduceres dramatisk.

Den højeste del af logistikcentret omdannes til et moderne kontorarbejdsmiljø, med dagslys, kommunikationsfremmende atrier og grønne terrasser, som skabes ved at tilføje et nyt etagedæk og en fireetagers forbygning i træ uden større indgreb i den eksisterende betonkonstruktion. Forbygningen danner et vertikalt indre atrium og hovedindgang, og giver samtidigt hele komplekset et nyt ansigt udadtil. Facadernes beklædning udføres solafskærmende, og med mulighed for integrerede solceller, af genanvendte stålprofilplader fra de nuværende bygninger.

Udover det nye kontormiljø, med tilhørende velfærdsfaciliteter og showrooms, rummer projektet et supermarked i en genanvendt lagerhal, udformet som en moderne markedshal uden de traditionelle bagsider som fritstående supermarkeder ofte fremviser, samt funktioner som kommer hele naboskabet til gavn, f.eks. børnehave, væksthuse og fleksible byrum til fritid, sport og events. Også boliger til studerende og medarbejdere integreres i de eksisterende volumener, ligesom nogle dele af strukturen transformeres til fritlagte søjler og bjælker som beplantes og bliver del af bydelens nye grønne rum.

Udover de nye byrum og de aktiviteter som de tilbyder, bindes projektets dele sammen af et infrastruktur- og energikoncept baseret på lokal energiproduktion og -lagring, hvor især et eksisterende stort kældervolumen i beton åbner for nye innovative muligheder for solcelledrevne varmepumpeanlæg kombineret med termisk energilagring i faseskiftende materialer og vandreservoirer. Derudover rummer kælderen også vertical farming og eventuelt fiskeopdræt, så den samlede transformations bæredygtige profil rækker langt ud over selve arealet.

Læs mere
Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.