WoodHub, Statsligt kontorknudepunkt i Odense. C.F. Møller. Photo: Aesthetica Studio

WoodHub, Statsligt kontorknudepunkt i Odense

Nyt kontorbyggeri, der samler en række statslige styrelser under ét tag i hjertet af Odense og er et pionerprojekt for bæredygtigt træbyggeri og den største træbygning i Danmark.
 WoodHub, Statsligt kontorknudepunkt i Odense. C.F. Møller. Photo: Aesthetica Studio
Fakta

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Adresse

Odense, Danmark

Omfang

36.500 m², inkl. 5.500 m² kælder + 5.500 m² landskab

År

2021-2026

Konkurrence

1. præmie i arkitektkonkurrence. 2021

Entreprenør

NCC

Ingeniør

Artelia

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Præmiering
Præmiering
  • 1. præmie i arkitektkonkurrence. 2021

Det nye kontorknudepunkt i Odense samler 1.600 offentligt ansatte i et bæredygtigt, moderne og effektivt flerbrugerhus, der er nøje tilpasset sine omgivelser. Den rumlige opbygning af byggeriet tilbyder en robust og fleksibel ramme for variation af forholdet mellem kontorpladser og sociale mødesteder. Det medfører, at brugerne kan udvide og nedbringe deres faciliteter efter behov. I sin grundstruktur består byggeriet af to forskudte øst- og vestvendte ”C”-formede kontorfløje på tre til seks etager, der mødes i en syv-etages fælles bygningsfløj. I denne fløj er størstedelen af hele bygningsanlæggets mødefaciliteter samlet, så maksimal vidensdeling og tværgående kommunikation mellem medarbejderne kan understøttes effektivt. Stueetagen indeholder, mødecenter, kantine og borgervendte funktioner og understøtter bylivet med offentlig adgang til anlæggets indre haveanlæg. Bygningens kantzone tilbyder nicher og mulighed for ophold langs facaden. Byggeriet er højest mod sit centrum og trapper ned mod nabobebyggelserne. Det indpasser både bygningen i omgivelserne og sikrer godt dagslys og indeklima. Tagterrasser og hævede gårdhaver bidrager sammen med levende grønne og offentligt tilgængelige gårdrum til rekreative åndehuller og mulighed for både pauseophold, udendørs mødeaktiviteter samt en øget biodiversitet i bydelen.

Fyrtårnsprojekt indenfor bæredygtigt træ-byggeri

Projektet er med sine 31.000 m² i massivtræ-konstruktioner et fyrtårnsprojekt indenfor bæredygtigt kontorbyggeri i denne størrelse i Danmark. Synlige massivtræ-søjler og delvist synlige CLT dækkonstruktioner anvendes som bærende og gennemgående konstruktionsmateriale. Dette bidrager både til en CO₂-besparelse på 5.400 tons over 50 års levetid og en sanselig arkitektur, der påvirker trivslen i bygningen positivt. Facaderne udføres i genbrugsaluminium som en sammenbindende ydre komposition i rød-brune nuancer, der matcher de omkringliggende bygningers teglfacader og skaber et ærligt, ukompliceret og raffineret udtryk.

Læs mere

Flere projekter | Træbyggerier/Kontor & Erhverv

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.