Bremen Überseequartier Schuppen 3. C.F. Møller

Bremen Überseequartier Schuppen 3

Schuppen 3 i Überseestadt är en allsidig nytolkning av Bremenshistoriska packhusarkitektur, som ska bidra till att göra den gamla industrihamnen till ett attraktivt område för stadens invånare och turister.
 Bremen Überseequartier Schuppen 3. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

EuropaQuartier Bremen Grundbesitz GmbH

Adress

Bremen, Tyskland

Omfattning

21 045 m²

År

2019, Tävling

Byggherrerådgivning

Julia Erdmann Socialtecture

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Det ursprungliga Schuppen 3 var ett bevarandevärt packhus från 1950-talet som fick rivas på grund av dess dåliga bärförmåga. Nu när hamnområdena omarbetas och återanvänds vill staden därför ha ny byggnation som återskapar och refererar till packhusarkitekturen på ett nytt sätt, med plats för allmänt tillgängliga och flexibla funktioner samt bostäder och företag. Schuppen 3 har en design som speglar och respekterar områdets historia, och den nya byggnaden ska därför påminna om sin föregångare till form, typologi och utvändigt uttryck.

Öppna och attraktiva rum

Packhuset och stadsrummet framför det kommer att fungera som en ny ingång till hela Übersee-kvarteret, som är tänkt att dra till sig både invånare och besökare från Bremen till den alltjämt underutvecklade stadsdelen. För att ge packhuset en öppen och attraktiv känsla får det en öppen bottenvåning med passager och innergårdar i nära kontakt med utvändiga utrymmen, vilket skapar en aktiv offentlig plats i och runt packhuset med tydliga referenser till den industriella historien. Funktionerna på bottenvåningen har ett maritimt tema, med allt från gastronomi och butiker till kultur och förskola. Över de offentliga utrymmena ligger en fasetterad byggnadsstomme av tegel som återspeglar packhusets konturer och struktur, och som innehåller kontorslokaler för kreativa yrken. Högst upp på taket bildas en pyramidform av radhus i trä som påminner om sadeltaket på det gamla packhuset. Radhusen i trä på taket har en fantastisk utsikt över hamninloppet.

Läs mera

Fler projekt | Kontor & Kommersiellt

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.