Kanal 5. C.F. Møller

Kanal 5

I de centrala delarna av Stockholm har Kanal 5 etablerat sitt nya kontor. Projektet innehåller ombyggnad av en fd generatorstation samt tillbyggnad på en intilliggande hörntomt.
 Kanal 5. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Stockholms Gatu- och Fastighetskontor

Adress

Stockholm, Sverige

Omfattning

2 670 m2 (inkl. 1500 m² ombyggnad)

År

1999-2000

Ingenjör

Jacobson & Widmark

Arkitekt

C.F. Møller Architects (f.d. Berg Arkitektkontor, sedan 2007 en del av C.F. Møller Architects)

Andra samarbetspartners

Incoord Installations Coord AB, K-Konsult Elmiljö, Lomar Arkitekter AB

Nybyggnaden volym fullbordar kvarterets utsträckning. Glasfasad kontrasterar samt speglar den täta och homogena stenstaden. Den signalerar även kvarterets nya verksamhet både dag- och nattetid.

För att uppnå rationella sammanhängande kontorsvåningsplan följer nybyggnaden de befintliga bjälklagshöjderna i ombyggnaden. Huset innehåller öppna kontorslandskap samt kafé och reception på bottenvåningen. Även ett antal inspelningsstudios är lokaliserade på bv samt i källaren.

Läs mera

Fler projekt | Kontor & Kommersiellt

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.