Muskelsvindfonden, huvudkontor. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Muskelsvindfonden, huvudkontor

Tyngdkraften verkar vara upphävd i Muskelsvindfondens huvudkontor. Slanka, v–formade betongben bär byggnadskroppens tre våningar i rött tegel, ett material som refererar till de omgivande byggnaderna. Konstruktionen är en väsentlig del av det arkitektoniska uttrycket, men är samtidigt en praktisk lösning som ger maximal tillgänglighet för rullstolsbundna. Andra exempel på handikappsvänlig inredning är röststyrd hiss och lätt åtkomst för rullstol till alla rum. Bottenvåningens stora glaspartier gör byggnaden öppen och tillmötesgående.
 Muskelsvindfonden, huvudkontor. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Muskelsvindfonden

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

1 500 m²

År

2005-2006

Entreprenör

NCC Construction Danmark

Ingenjör

OBH-Gruppen

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Det karaktäristiska huset rymmer reception, möteslokaler och kontor för Muskelsvindfonden, samt ett rehabiliteringscenter i direkt anslutning till Marselisborg Centrets återuppträningsfaciliteter.

Läs mera

Fler projekt | Kontor & Kommersiellt

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.