Rue de la Loi 130. C.F. Møller

Rue de la Loi 130

EU-kommissionens nya byggnad är utformad som ett flaggskepp för EU, som förkroppsligar öppenhet, inkludering och tillgänglighet, i syfte att sätta nya standarder för en hållbar framtid.
 Rue de la Loi 130. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

European Commision

Adress

Bruxelles, Belgium

Omfattning

190 000 m²

År

2019, konkurrence

Ingenjör

VK Group, Transsolar

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med B2AI

Landskap

Delva Landscape

Pris
Pris
  • 3:a Pris i international arkitekttävling. 2019

De nya lokalerna omfattar kontor för över 5 250 personer, två förskolor, ett besökscentrum som kan ta emot 345 000 personer per år och 3 000 m² för restauranger, butiker och allmänna utrymmen. Hela komplexet garanterar högsta möjliga säkerhet.

De nya lokalerna är utformade med en integrerad hållbarhets- och energiprofil enligt standarden BREEAM, med starkt fokus på att minska byggnadens CO2-avtryck genom användning av utvalda material.

Integrerat i stadsmiljön

Komplexet ser till att väga in både stadsmiljön och mänsklig skala, genom ett landskap som kombinerar torn och podier. De båda tornen reser sig elegant över två podier och utgör nya blickfång i stadens siluett. De är förbundna genom ett högt beläget podiumlandskap och en broförbindelse i dubbel höjd, vilken skapar ett gemensamt våningsplan, med sociala utrymmen, möteslokaler och en aula.

Podierna och broförbindelsen är utförda i en unik konstruktion av trä, ett hållbart material som ger en varm, välkomnande atmosfär och ett bättre inomhusklimat. Broförbindelsen ger skydd åt det huvudsakliga accesstorget, som är ett grönt och tillgängligt terrasserat landskap, vilket förbinder besökare och boende i Bryssel med tunnelbanestationen Maelbeek. De båda podierna har självständiga entréer som delas med förskola, butiksutrymmen, en food court och ett besökscentrum, vilket skapar ett attraktivt och aktivt publikt område på bottenvåningen.

En blandning av torg, parker och planterade tak integreras till ett rikt grönt landskap inom stadens urbana ytor och kompletteras av flera takträdgårdar för dem som arbetar i byggnaden. I tornen finns mot ytterkanter förskjutna atrier med skulpturala trappor som binder samman kontorsgemenskaperna och skapar insyn i byggnadens inre verksamhet.

Den nya EU-kommissionen är utformad för att fungera som en hälsosam och autentisk arbetsmiljö inomhus, som syftar till att inspirera till effektivt arbetsflöde och ömsesidigt utbyte av kunskap inom en starkt mångfacetterad grupp medarbetare från hela Europa.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.