Carlsberg City, Winge Hus og Grønlunds tornet. C.F. Møller. Photo: Tom Jersø

Carlsberg City, Winge Hus og Grønlunds tornet

Detta klassiska Köpenhamnskvarter med ett 50 meter högt torn i den nya stadsdelen Carlsberg City innehåller både bostäder och kommersiella lokaler med bra gemensamma utrymmen och gott om dagsljus.
 Carlsberg City, Winge Hus og Grønlunds tornet. C.F. Møller. Photo: Tom Jersø
Fakta

Uppdragsgivare

Carlsberg Byen Ejendomme P/S

Adress

København, Denmark

Omfattning

14 200 m²

År

2017-2021

Byggherrerådgivning

MOE

Entreprenör

Arpe & Kjeldsholm

Ingenjör

NIRAS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Winge Hus och Grønlundstårnet är ett byggnadsprojekt med både bostäder och kommersiella lokaler, som ligger i Köpenhamns attraktiva stadsdel Carlsberg City. Byggnationen består av två sammansatta byggnadsdelar – ett 50 meter högt torn (Grønlundstårnet) och ett huskomplex på fem våningar (Winge Hus). De översta tio våningarna i tornet blir bostäder, medan de nedre våningarna samt femvåningskomplexet främst kommer att rymma kommersiella lokaler. Huskomplexet sträcker sig runt ett atrium som sluts till med ett glastak över de fem våningarna, så att byggnaden får massor av dagsljus. Komplexet binds samman funktionellt och visuellt med en skulpturtrappa. De översta våningarna är indragna och förskjutna på nord- och västsidan och bildar en stor gemensam takterrass. Byggnadernas material och färger speglar områdets historiska byggnadsstil. Det kan ses i huskomplexets murverk i rödbruna toner och i tornets rutnät i mörkare toner. Fönstren sticker ut visuellt med bruna nyanser i tornet och mörkgröna nyanser i huskomplexet. Fasaden på huskomplexet och tornet bildar en sammanhängande helhet i arkitektur och material, men separeras av två vertikala spår som markerar ingångarna till de viktigaste funktionerna – ingången till de kommersiella lokalerna och ingången till bostäderna i tornet. Byggnadernas bottenvåning är upphöjd så att det finns mer rumshöjd för verksamheterna i markplanet, vilka bland andra är en restaurang, butik och cykelparkering. På bottenvåningen, där restaurangen ska ligga, finns grönmålade träportar som kan öppnas och ställas vinkelrätt för att ge lä till restaurangens uteservering.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.