Carlsberg Central Office. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Carlsberg Central Office

Carlsberg-koncernens nya huvudkontor sätter ramarna för en modern och dynamisk arbetsplats, där fokus har varit att skapa en byggnad som skapar identitet, kunskapsutbyte och innovation.
 Carlsberg Central Office. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fakta

Uppdragsgivare

Carlsberg A/S

Adress

Valby, Köpenhamn, Denmark

Omfattning

23 200 m² (15 500 m² kontorer, 7 700 m² källare och parkering)

År

2007-2020

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2007

Byggherrerådgivning

EKJ Rådgivende Ingeniører

Entreprenör

Aarsleff

Ingenjör

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
  • Tredje plats i TECU-priset. 2022
  • Tilldelad The International Architecture Award® (The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design). 2022
  • Vinnare av Green Good Design Award. 2022
  • Nominerad till "Årets kontorsbyggande". 2021
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2007

Det har samtidigt varit viktigt att byggnaden harmonierar med omgivningen och har den estetiska kvalitet som kännetecknar Carlsberg som företag.

Byggnaden ligger i det nordvästra hörnet av Carlsberg City, i Köpenhamn, där den ena av byggnadens tre flyglar bildar en bro över en av kvarterets viktigaste infartsvägar, J. C. Jacobsens Gade, medan de två sista flyglarna omfamnar Carl Jacobsens historiska trädgård och villa.

Byggnadens centrala rum, atriet, öppnar upp mot Carl Jacobsens Have med utsikt över Carlsberg City, där Carlsbergs långa historia som bryggeriföretag har utspelat sig och fortfarande utspelar sig. Bottenvåningen är öppen för kunder och affärspartners och framstår, med atriet som välkomstrum, inbjudande och öppet mot sin omgivning. Atriet bryter igenom alla byggnadens våningsplan och runt atriet finns det på varje våning en gemenskapsyta där företagets anställda kan mötas. På så sätt förbinder atriet alla kontorsavdelningar, såväl vertikalt som horisontellt, så att alla avdelningar upplevs som en enhetlig arbetsgemenskap, vilket främjar samarbete, kunskapsutbyte och innovation .

Fasaden består av stora glaspartier som rytmiskt bryts av lodräta kopparbelagda lameller. Kopparen leder tankarna till bryggeriets gamla tankar och utgör samtidigt en referens till de många fina koppardetaljerna på de historiska byggnaderna i Carlsberg City.

Byggnaden är anpassad efter de historiska omgivningarna och områdets skala genom att höjden minskas gradvis ner mot de mindre omgivande husen och Carl Jacobsens Villa, och genom att fasaden har utformats med böjar. Resultatet är en byggnad som varsamt smälter in och som står i vacker harmoni med omgivningen.

Byggnaden är en hållbar byggnad med hållbara lösningar och är byggd i naturmaterial med lång livslängd. Fasadens lameller är t.ex. belagda med återvunnen koppar och byggnaden är byggd enligt Köpenhamns kommuns byggnadsklass 2020.

Läs mera

Fler projekt | Kontor & Kommersiellt

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.