Bestseller kontorshus. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Bestseller kontorshus

Kontorskomplexet består av en rad byggnader som ligger förskjutna i förhållande till varandra och förbinds genom olika ytor, till exempel atrier, terrasser och takträdgårdar.
 Bestseller kontorshus. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fakta

Uppdragsgivare

Bestseller A/S

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

22 000 m² kontor och 24 000 m² varumottagning, parkering och teknik

År

2009-2015

Entreprenör

MT Højgaard

Ingenjör

COWI A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
  • BUILD Architecture Awards - Best Danish Office Complex Project. 2018
  • European Architecture Award, winner. 2017
  • Naturstensprisen. 2016
  • Winner Commercial WAN Award. 2015
  • Aarhus Kommuns Arkitekturpris. 2015

Blandningen av kontor och utomhusområden skapar en känsla av en stad i staden. Komplexet är omgivet av kanaler och vatten på alla fyra sidor och markerar ingången till den nya urbana stadsdelen i Aarhus hamn.

Byggnaden kommer att rymma cirka 800 arbetsplatser samt visningsrum, hörsalar, foto- och filmstudior, en stor matsal och gemensamma faciliteter för modevisningar och konferenser. Under byggnaden finns tre källarnivåer med 450 parkeringsplatser och cirka 400 uppställningsplatser för cyklar.

Byggnadens fasader är utformade enligt två olika principer: De längsgående fasaderna i söder och norr består av reliefer i ljus natursten som inramar djupa fönsternischer. Som kontrast till detta är de båda tvärgående fasaderna mot öster och väster enkla transparenta glasfasader inramade av natursten.

Kontorskomplexet använder bland annat havsvattenkylning och solceller och har planerats som en byggnad i lågenergiklass 2015, dvs. med en energiförbrukning som är 50% lägre än kravet på den lägsta nivån i byggnadsbestämmelserna.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.