Bestseller kontorshus

 Bestseller kontorshus. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Uppdragsgivare

Bestseller A/S

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

22000 m² kontor och 24 000 m² varumottagning, parkering och teknik

År

2009-2015

Kontorskomplexet består av en rad byggnader som ligger förskjutna i förhållande till varandra och förbinds genom olika ytor, till exempel atrier, terrasser och takträdgårdar. Blandningen av kontor och utomhusområden skapar en känsla av en stad i staden. Komplexet är omgivet av kanaler och vatten på alla fyra sidor och markerar ingången till den nya urbana stadsdelen i Aarhus hamn.

Byggnaden kommer att rymma cirka 800 arbetsplatser samt visningsrum, hörsalar, foto- och filmstudior, en stor matsal och gemensamma faciliteter för modevisningar och konferenser. Under byggnaden finns tre källarnivåer med 450 parkeringsplatser och cirka 400 uppställningsplatser för cyklar.

Byggnadens fasader är utformade enligt två olika principer: De längsgående fasaderna i söder och norr består av reliefer i ljus natursten som inramar djupa fönsternischer. Som kontrast till detta är de båda tvärgående fasaderna mot öster och väster enkla transparenta glasfasader inramade av natursten.

Kontorskomplexet använder bland annat havsvattenkylning och solceller och har planerats som en byggnad i lågenergiklass 2015, dvs. med en energiförbrukning som är 50% lägre än kravet på den lägsta nivån i byggnadsbestämmelserna.

GÅ TILL MEDIA LIBRARY
VISA MER OM PROJEKTET

Team

Entreprenör

MT Højgaard

Ingenjör

COWI A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Landscape

Pris

 • BUILD Architecture Awards - Best Danish Office Complex Project. 2018
 • European Architecture Award, winner. 2017
 • Naturstensprisen. 2016
 • Winner Commercial WAN Award. 2015
 • Aarhus Kommuns Arkitekturpris. 2015

Energi och miljö

Minimering av köldbryggor

Dagsljus och solinsläpp

Solceller/solvärme

Ventilation

Energisnål byggnation

Energifönster

Sunt inomhusklimat

Bullerreducering

Lågenergistandard (2015)

Referenser

 • 2018 NDA Magazine #33, p. 98-100
 • 2017 Archilab #1, p. 41-46
 • 2017 mondoarc #98, p.52-58
 • 2017 Speech #19, p. 184-185
 • 2017 STEIN #6, p. 6-9
 • 2017 INSIDE MODERN WORKSPACES, p.238-243
 • 2016 Beton, #1, februar 2016, p. 12-13
 • 2016 BYG #06, p.13-15
 • 2016 Dagens Byggeri, #337, 11.03.16, p. 10
 • 2016 LYS #02, s. 24-25
 • 2016 AIT #4, p. 84-89
 • 2016 C3 #382, p. 100-121
 • 2016 ICON Magazine #153,
 • 2016 INTERNI & Decor, June 2016, s. 264-277
 • 2016 Kitiro Magazine #9, p. 96-101
 • 2016 Tidskriften RUM, p. 139-150
 • 2015 Byggeplads.dk, #4, 15, p.4-9
 • 2015 Byggeri #5 2015, p. 10-17
 • 2015 Byggeri + arkitektur, nov. 2015, p. 22-31
 • 2015 NOTE #5, Efterår 2015, s. 100-102
 • 2015 Aarhus Havn, januar 2015 - RePORTagen of Aarhus, p. 8-9
 • 2015 MARK magazine #59, s. 52-53
 • 2015 Tasarim #255, s.20-22 & 112-117
 • 2013 Beton # 1, p. 6
 • 2010 Magasinet Ejendom, # 1 p. 28

Kommersiellt

BISKOP GUNNERUS GATE 14B

En skulptural skyskrapa vid Oslo centralstation som binder samman gatan, stationen och stadens invånare.

CARLSBERG BYEN, WINGE HUS OG GRØNLUNDS TÅRNET

Detta klassiska Köpenhamnskvarter med ett 50 meter högt torn i den nya stadsdelen Carlsberg Byen innehåller både bostäder och kommersiella lokaler med bra gemensamma utrymmen och gott om dagsljus.

CARLSBERG HUVUDKONTOR

Nytt huvudkontor för Carlsberg-koncernen, som sätter ramarna för en modern och dynamisk arbetsplats med en byggnad som skapar identitet, kunskapsutbyte och innovation.

FERNBAHNHOF HAMBURG-ALTONA

Nya station i Altona, Hamburg, der står som ett visionärt landmärke – både för Altona och för hela Hamburg. Stationen spelar en aktiv roll i den urbana utvecklingen av Altona Nord.

FJORDPORTEN - NORDIC LIGHT

Fjordporten är belägen vid Oslos centralstation och består av ett höghus med en bas. Bebyggelsen flätar samman transport, arbete, fritid, kultur och näringsliv i en framåtblickande och robust knutpunkt.

FREDERIKS PLADS

Ny grön oas mitt i Aarhus ska omgiven av en blandning av bostäder och företag.

LANDSBANKINN

Ny kontorsbyggnad för Islands största bank. Byggnadens utformning tar utgångspunkt i den råa isländska naturen samt inkluderar och interagerar med hela staden.

MASCOT INTERNATIONAL

Det nya huvudkontoret, som kommer att samla Mascot Internationals aktiviteter under ett tak, blir ett markant landmärke vid motorvägen.

MINDET 6, AARHUS HAVN

Ett ljust, skulpturalt torn och landmärke vid Århus hamn som förenar stadsliv och kulturhistoria med nya, attraktiva kultur- och affärslokaler samt restauranger för allmänheten under samma tak.

CARLSBERG BYEN, CHRISTEN HUS

Ny karakteristisk kontorsbyggnad i hjärtat av Carlsberg Byen, med en nyskapande naturstensfasad och en transparent och utåtvänd bottenvåning med kaféer och butiker.

GRUNER + JAHR HOVEDKVARTER

Gruner + Jahrs nya huvudkontor är utformat som ett modernt och dynamiskt ramverk – för arbetsplatser, konferenser och kunder – och även som en flexibel ”generator” som skapar urbanitet i det direkta samspelet mellan staden och den moderna kontorsbyggnaden.

HOCHHAUS AM NORDHAFEN

Landmark der markerar Europacity - ett centralt stadsutvecklingsområde nära Berlins centralstation som sträcker sig längs Hohenzollernkanal och den tidigare kanalhamnen Nordhafen.

ITU HUVUDKONTOR I GENÈVE

Ett förslag till en kontors- och arbetsmiljö som balanserar tydliga krav på säkerhet med ett transparent utseende i dialog med staden.

VALBY MASKINFABRIK: MONTAGEHALLEN

En före detta industrihall, där den ursprungliga industriella känslan bevaras samtidigt som interiören ger plats för moderna företagslokaler och bostäder samt ett event- och sällskapshus.

DELOITTE ESBJERG

Ny kontorsbyggnad för konsultföretaget Deloitte i hamnnära stadsutvecklingsområde.

NORSK-TYSK HANDELSKAMMER

Renovering och ombyggnad av Norsk-Tyska Handelskammarens huvudbyggnad, samt tillbyggnad och omvandling av portvaktsbostaden.

NY HAMNCENTRAL FÖR AARHUS HAMN

Nytt hamncenter med samlokalisering av administration, verkstäder, kundmottagning, offentlig restaurang, välfärdsfunktioner samt uthyrningsbara ytor till verksamheter.

BESTSELLER KONTORSHUS

Ny hållbar kontorsbyggnad för klädföretaget Bestseller.

CABINN HOTELL, AARHUS C

Expansion av Hotel Cabinn i hjärtat av Aarhus.

DANSK BJERGNING OCH BUGSERING, DOMICIL

Huvudkontor samt ca. 1200 m2 verkstad och lager till Dansk Bjergning og Bugsering i Aarhus Hamn.

HOTEL D'ANGLETERRE, TOTALRENOVERING

Renovering av det femstjärniga Hotel d'Angleterre på Kongens Nytorv i Köpenhamn, ursprungligen från 1755.

NYTT HUVUDKONTOR ÅT FÖRSÄKRINGSBOLAGET CODAN

Samarbete mellan avdelningarna har varit i fokus för förslaget till nytt huvudkontor åt försäkringsbolaget Codan i Ørestaden.

THE SUMMITS

Förslag til nytt kontorskomplex i Ørestaden utanför Köpenhamn.

SEB CAMPUS

Förslag till nytt huvudkontorsområde i Norra Djurgårdsstaden för bank- och pensionskoncernen SEB, med plats för 6 000 medarbetare.

COMPANY HOUSE III, SKEJBY

Kontorsbyggnad belönad med DGNB:s silvermedalj och utmärkelsen ”Very Good” enligt den engelska standarden BREEAM.

FLSMIDTH - KONTOR I INDIEN

Kontorsbyggnaden är FLSmidths huvudkontor i Indien och rymmer ca 2500 IT-arbetsplatser.

METROPOLEN

Metropolen är en åtta våningar hög kontorsyggnad på Ørestadens ”rambla”, som förbinder metrostationen och universitetet.

VITUS BERING INNOVATION PARK

Tilbygning til uddannelsesinstitutionen Vitus Bering Danmark med plads til både undervisning og iværksættere.

AQUADOMI - FLYTANDE HOTELL

Flytande hotellkoncept i stjärnformade och Z-formade versioner anpassat olika vattenytor.

CENTRE FOR DEMOCRACY AND CONFLICT RESOLUTION

Förslag till en ”kunskapsportal” för samhällsvetenskaperna, kallad Knowledge Gateway, vid University of Essex.

FRIIS, AALBORG CITYCENTER

Kombinerat butikscenter, P-hus, hotell samt kontors- och affärscenter.

GLOSTRUP STORCENTER

Renovering och utbyggnad av Glostrup Storcenter byggt på 70-talet.

HÖGHUSET CONTINENTAL, STOCKHOLM

En 30 våningar hög byggnad i centrala Stockholm med hotel och kontor.

PASSIV-KONTORET TILL ÅRHUS KOMMUN

Passiv-kontoret till Århus kommun, där utformningen har lagt stor vikt vid både låg strömförbrukning och god luftkvalitet inomhus samt de krav en god arbetets plats ställer.

VESTAS A/S, RANDERS

Vindkraftverkfabriken Vestas A/S är byggd längs motorvägen mellan Randers och Aarhus.

ADVICE - HOUSE

Advice House är ett öppet och flexibelt kontorslandskap med många olika vyer och vinklar.

AMAGER CENTRET – NYA FASADER

Nya fasadkoncept för Amager Centret uppbyggd av varierande lameller.

CAMILLO EITZEN HOUSE/ANKERET

Bostäder och kontor i en överordnad, arkitektonisk form

EGETÆPPER - UTVIDGNING

Utvidgning av mattproducenten Eges administrationsbyggnad med nytt showroom, nya kontor samt möteslokaler.

FLEETBANK HOUSE

Kombinerat kontorsyta och shopping.

THE LM PROJECT – THE MERMAID TOWER AND THE ROCK

Tävlingsförslag omfattande två skulpturala kontorsbyggnader placerade på Langelinie och Marmormolen i Köpenhamn som förbinds av en gång-och cykelbro.

C.F. MØLLERS HUVUDKONTOR, EUROPAHUSET

C.F. Møllers huvudkontor, Europahuset.

MUSKELSVINDFONDEN, HUVUDKONTOR

Huvudkontor för Muskelsvindfonden i Aarhus.

SCION-DTU, OMBYGGNAD AV KEMIHUSET

Ombyggnaden har förvandlat en laboratoriebyggnad från 60-talet till ett modernt, energioptimerat kontorskomplex.

BENT BRANDT

Huvudkontor för Bent Brandt, leverantör till storkök och restauranger.

SALLING STORMAGASIN - UTVIDGNING

Utvidgning av Salling Stormagasin mitt på Strøget i Aarhus.

THE ROCK – MILJÖDESIGN

Internationell arkitekttävling om att rita Europas mest energiriktiga kontorsbyggnad.

TRYGG-HANSA STOCKHOLMSKONTORET

Ombyggnad av Trygg-Hansahuset i Stockholm.

FIELD'S

Köpcenter med 110 butiker, leisurecenter, kontor, parkering m.m.

SPÆNCOM KUNDCENTER

Försäljnings- och utställningscenter för betongelementföretaget Spæncom.

KANAL 5

Kanal 5s nya kontor i Stockholm.

TOPDANMARK, UTBYGGNAD AV HUVUDKONTOR

Nybyggnationen utgör ett långt gångstråk som förbinder de två ursprungliga byggnaderna: det arkitektoniskt kraftfulla Tophus i på-plats-gjuten betong och en mindre och anonymare byggnad.

VIBENHUS, KONTORSHUS

Kontorskomplex på den gamla godisfabriken Galle & Jessen i norra Köpenhamn.

TGS - TEKNOLOGICENTER, BERLIN

Teknologi- och forskningscentret innehåller kontor och laboratorier för nystartade företag inom forskning och utveckling.

GRUNDFOS HUVUDSÄTE

Grundfos huvudsäte i Bjerringbro.

EGETÆPPER A/S

Administration och showroom för Egetæpper A/S vid Herning.

DET DANSKE HEDESELSKAB

Det Danske Hedeselskabs huvudkontor.