Landsbankinn. C.F. Møller. Photo: Beauty and the Bit

Landsbankinn

Den nya byggnaden för Islands störste bank, Landsbankinn i Reykjavik ritat av C.F. Møller Architects i samarbete med ARKÞING, är inte endast till för banken utan inkluderar även stadens invånare och är anpassat efter Reykjaviks historiska stadsstruktur och dess omgivningar.
 Landsbankinn. C.F. Møller. Photo: Beauty and the Bit
Fakta

Uppdragsgivare

Landsbankinn

Adress

Reykjavik, Island

Omfattning

22 000 m²

År

2017-2024

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2018

Ingenjör

Efla

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med ARKÞING

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2018

Byggnaden stödjer Landsbankinns värderingar och idealet att vara i nära samverkan med omvärlden. Detta är löst genom att skapa en platsspecifik, händelserik, flexibel och effektiv byggnad som fungerar som ett "landmärke i vardagen" för Reykjavik.

Den råa isländska naturen, basalstenens formspråk, de horisontella skikten i berget, och atmosfären i grottor och sprickor har varit en inspirationskälla i utformningen av projektet, såväl det yttre som det inre.

Byggnadens interna layout är anpassad till Landsbankinns vision om en levande och offentlig bottenvåning som inkluderar hela staden. De flesta av de offentliga funktionerna ligger på bottenvåningen intill byggnadens fasad mot en ny gågata som leder till Harpa konserthus. I utrymmet mellan servicefunktionerna och banken skapas en allmän passage, en ny mötesplats för spontana möten och en ny naturlig genväg i staden.

Arbetsplatserna är utformade utifrån önskan om största möjliga flexibilitet och avdelningarna är därför disponerade efter en flexibel, effektiv och öppen arbetsmiljö som kan förändras över tiden.

Fasaden planeras i huvudsak i två material; glas och basalt. Invändigt finns det

inslag av den isländska naturen, till exempel planeras det i foajén ett takfönster utformat i basal sten. Detta råa material står i kontrast till varma träelement och lätta, bekväma material i den dynamiska arbetsmiljön.

Läs mera

Fler projekt | Kontor & Kommersiellt

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.