ITU huvudkontor i Genève. C.F. Møller

ITU huvudkontor i Genève

Ett förslag till en kontors- och arbetsmiljö för Internationella teleunionen som balanserar tydliga krav på säkerhet med ett transparent utseende i dialog med staden.
 ITU huvudkontor i Genève. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

ITU (The International Telecommunication Union)

Adress

Genève, Switzerland

Omfattning

25 000 m²

År

2017

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med Stähelin Architekten

Pris
Pris
  • 2:a pris i arkitekttävling. 2017

Den övergripande konfigurationen av byggnaden utgår från en kontextuell läsning av det omgivande området och precisa begränsningar av området som utgör ett smalt ramverk där vi definierar en kontors- och arbetsmiljö för 2000-talet. Projektet är kapabel att syntetisera storskaliga arbetsytor, internt flöde, tydliga avgränsningar mellan offentliga, halvoffentliga och privata funktioner i en till synes sömlös layout som balanserar de tydliga kraven på säkerhet samtidigt som den levererar tillräcklig transparens för att projektet ska bli ett pulserande urbant landmärke i dialog med staden.

I förslaget manifesteras det arkitektoniska konceptet genom en serie kristallina kuber bestående av en mängd olika golvplattor och vertikala anslutningar, vilket möjliggör en samtidig uppfattning av olika aktiviteter genom reflektion och transparens. Byggnadens interiör kännetecknas av öppenhet och atrier som öppnar upp genom byggnaden — bestående av öppna våningsplan, där ljusa och flexibla arbetsytor är inkilade mellan en serie aktiverade taklandskap och mindre takträdgårdar högst upp. I markplanet definierar ett konferenscentrum med hörsalar och utställningszoner och en matsal som vetter mot parken en basliknande stenklädd struktur.

Läs mera

Fler projekt | Kontor & Kommersiellt

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.