Salling Stormagasin - utvidgning. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Salling Stormagasin - utvidgning

Salling Stormagasin ligger mitt på Strøget i Aarhus. Under årens lopp har byggnaden, som ritats av C.F. Møller, blivit en viktig del av Strøgets identitet.
 Salling Stormagasin - utvidgning. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

F. Salling A/S

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

9 000 m² utvidgning, 11.000 m² ombyg. samt ersättning av 3.000 m² fasader

År

2003-2005

Tävling

1:a pris i inbjuden arkitekttävling. 2003

Ingenjör

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • 1:a pris i inbjuden arkitekttävling. 2003

Utbyggnaden fördelar sig på sex våningar, varav en under marknivå, och utgör en förlängning av den befintliga byggnaden som sträcker sig över två tomter på Strøget.

Projektet omfattar även en omstrukturering av de befintliga våningarna och entrédelarna, samt en övergripande fasadrenovering.

Huvudmotivet i tillbyggnaden är ett gigantiskt, kopparklätt massiv som dominerar fasaden mot Strøget. Inredningen har blivit öppnare, med ett atrium som skär genom samtliga våningar och ger plats för rulltrapporna. De befintliga fasaderna har bytts ut mot nya, som designmässigt utgår från samma karakteristiska indelning som de tidigare.

Läs mera

Fler projekt | Kontor & Kommersiellt

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.