Carlsberg City, Christen Hus. C.F. Møller. Photo: Mark Syke

Carlsberg City, Christen Hus

Christen Hus är en ny kontorsbyggnad, centralt belägen i det nya attraktiva Köpenhamnsområdet Carlsberg City och omgiven av k-märkta byggnader.
 Carlsberg City, Christen Hus. C.F. Møller. Photo: Mark Syke
Fakta

Uppdragsgivare

Carlsberg Byen Ejendomme P/S

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

3 900 m²

År

2015-2018

Entreprenör

BNS

Ingenjör

EKJ - Rådgivende ingeniører A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Opland Landskabsarkitekter

Byggnaden har ett karakteristiskt utseende med en unik fasad i natursten utan synliga monteringselement. Med referens till de gyllene tegelstenarna hos den intilliggande bevarade Lagerkælder av Eske Kristensen är varje fönster omgivet av gyllene aluminiumramar, vilket ger fasaden ett djup och vilket skapar ett varierat utseende och vackra skuggeffekter.

Bottenvåningen är ett öppet och transparent skyltfönster, som drar till sig livet från stadsdelens butiksstråk och Bryggernes Plads innanför.

Övergången mellan basen och byggnadens övre del framhävs av en fribärande baldakin, som skapar en övertäckt rymlighet i mänsklig skala.

Ovanpå byggnaden finns en takträdgård där byggnadens användare kan njuta av en enastående utsikt över den vackra stadsdelen.

Läs mera

Fler projekt | Kontor & Kommersiellt

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.