Det Danske Hedeselskab. C.F. Møller

Det Danske Hedeselskab

Det Danske Hedeselskabs huvudkontor.
 Det Danske Hedeselskab. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Det Danske Hedeselskab A/S

Adress

Viborg, Denmark

Omfattning

10 000 m2

År

1978-1980

Ingenjör

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, Johs. Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirma og Det Danske Hedeselskab

Det Danske Hedeselskabs huvudkontor ligger vid infartsvägen till Viborg på en sluttning som vetter mot väst och med vacker utsikt över staden. Anläggningen uttrycker både en viss monumentalitet och en anpassning till landskapet. För att utnyttja den fina utsikten, och på grund av terrängens form, vetter byggnaderna mot väster och söder. Huvuddelen av arbetsrummen och de gemensamma utrymmena är också orienterade i samma riktning. Byggnaden bildar en skarpskuren skulptural fasad mot öster, där huvudentrén också finns. Det massiva röda murverket, med indragna fönster, bidrar till intrycket av en solid och presentabel verksamhet. I det inre leker man raffinerat med motsättningarna mellan den tunga, murade grunden och de lätta, träklädda konstruktionerna.

Läs mera

Fler projekt | Kontor & Kommersiellt

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.