Trygg-Hansa Stockholmskontoret. C.F. Møller

Trygg-Hansa Stockholmskontoret

Ombyggnad av Trygg-Hansahuset i Stockholm.
 Trygg-Hansa Stockholmskontoret. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

NCC / TryggHansa Försäkrigns AB

Adress

Stockholm, Sverige

Omfattning

38 000 m²

År

2003-2005

Entreprenör

NCC

Ingenjör

Sweco Bloco

Arkitekt

C.F. Møller Architects (f.d. Berg Arkitektkontor, sedan 2007 en del av C.F. Møller Architects)

Landskap

C.F. Møller i samarbete med NOD (Naturorienterad Design)

Trygg-Hansahuset är från 1970-talet och anses vara ett av de bäst planerade landskapskontoren. När bolaget behövde nya lokaler valdes en total ombyggnad av befintliga lokaler istället för en nybyggnation i utkanten av city. Under årens lopp hade stora delar av de mutterformade kontorslandskapen byggts om till cellkontor. Uppdraget gällde att skapa en modern och rationell kontorsmiljö genom total invändig ombyggnad, renovering av en parkanläggning, att profilera varumärket och att inventera och hänga en stor konstsamling.

Läs mera

Fler projekt | Kontor & Kommersiellt

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.