Frederiks Plads. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Frederiks Plads

Frederiks Plads är en ny grön oas mitt i Aarhus. Namnet har den fått efter den pulserande stadsdelen Frederiksbjerg, som nu kommer att tillföras ännu mer liv och aktiviteter.
 Frederiks Plads. C.F. Møller. Photo: Michael Kruse
Fakta

Uppdragsgivare

NCC A/S, Bricks A/S

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

55 500 m², 33.100 m² bostäder och 22.400 m² kontor

År

2010-2025

Entreprenör

NCC

Ingenjör

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

S.O. Hansen (vindanalys)

Området, där DSB:s verkstäder har legat i gott och väl 100 år, kommer med den nya gröna oasen som centralt nav att öppna sig mot staden, med diverse stråk som går kors och tvärs i olika riktningar. I gatuplan blir det café- och butiksliv, med torgkänsla på sommaren och skridskobana på vintern.

Frederiks Plads ska omges av en blandning av bostäder och företag, och bygghöjden kommer noggrant att anpassas efter den omgivande staden. Det hela startar med en sex våningar hög affärsbyggnad intill Frederiksbjergs klassiska röda tegelbyggnader från tidigt 1900-tal. Elegant avslutning blir det i form av två torn på 15-19 våningar intill områdets övriga nybyggda affärs- och kontorshus, som är 23-25 våningar höga. Däremellan blir det bostäder i form av terrasshus, med balkonger eller takterrasser. Byggnadernas terrassform maximerar solinsläppet i lägenheterna och ger en optimal utsikt över bukt och skog. Under bostäder och affärsbyggnader kommer det att finnas P-källare i två-tre våningar.

De sammanlagt sju byggnaderna är olika – precis som den omkringliggande staden – men det finns ändå ett genomgående arkitektoniskt drag när det gäller form och material. Bl.a. kommer man att använda tegel, vilket refererar till platsens historiska byggnader, d.v.s. de bevarade DSB-verkstäderna och Aarhus Hovedbanegård från 1920-talet.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.