Passiv-kontoret till Århus kommun. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Passiv-kontoret till Århus kommun

Byggnaden är en tillbyggnad till ett befintligt kontorshus, som är ligger mellan hamnen och den nyligen färdigställda bron, och skall vara en länk mellan två stadsdelar. Byggnaden kommer med sitt strategiska läge invid den nya bron bli ett tydligt landmärke i det nya stadslandskapet och en symbol för energimedveten arkitektur.
 Passiv-kontoret till Århus kommun. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

Aarhus Kommune

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

1 800 m²

År

2008-2010

Entreprenör

A. Enggaard A/S

Ingenjör

Alectia

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Konstnär

Line Kramhøft

Andra samarbetspartners

Geo

Byggnaden har, med sina sex våningar, en slank profil mot hamnbassängen och staden. Det fristående hisstornet markerar huvudentrén. Fasadutformningen längs bron speglar byggnadens energitekniska innovationer där det speciella fasadsystemet ”SolarWall” skapar ett levande samspel mellan uppåtriktade solceller, glaspartierna och inslagen av natursten.

Med utgångspunkt i de krav som ställs på utformning för att skapa en god arbetsmiljö har det lagts stor vikt vid såväl inomhusklimat som energiförbrukning.

Målet i projektet har varit att minska energiförbrukningen för uppvärmning till passivhusnivå; 15 kWh/m² /år. Lufttätheten i fasaden är 0,6 h-1, vilket motsvarar ett dubbelt så tätt hus som danska normer normalt kväver. Detta bidrar till en värmeeffektiv byggnad där värmeförluster genom läckor i fasaden har minimerats.

Läs mera

Fler projekt | Kontor & Kommersiellt

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.