Camillo Eitzen House/Ankeret. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Camillo Eitzen House/Ankeret

Det skulpturala kvarteret förenar bostäder och kontor i en överordnad, arkitektonisk form. Det är ett väsentligt bidrag till ett dynamiskt, stadsmässigt kraftfält i den täta kvartersstaden i Søndre Frihavn.
 Camillo Eitzen House/Ankeret. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

City Development A/S

Adress

Köpenhamn, Denmark

Omfattning

12 350 m² (4000 m² bostäder, 6000 m² kontor och 2350 p-källare)

År

2006-2008

Entreprenör

Hoffmann A/S, Region Øst Nybyg

Ingenjör

Orbicon (tidigare Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Bostäder och näringsliv, som är funktionellt avskilda, framstår som en enhet i kraft av fasadens dynamiska, facetterade reliefmönster vilket omfamnar både bostädernas altaner och kontorsdelens stora ljusinsläpp. Byggnaden är genomskuren av två passager vilka tjänar som entré till bostäderna och till gården med utomhusytor för både bostäder och kontor. Passagerna är genomgående bortsett från en översta, samlande penthousevåning med mötesrum och generösa uppehållsutrymmen för kontorsdelen. Kontoret som är hemvist för det norska rederiet Camillo Eitzen & Co.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.