Gruner + Jahr Hovedkvarter. C.F. Møller

Gruner + Jahr Hovedkvarter

Gruner + Jahrs nya huvudkontor är utformat som ett modernt och dynamiskt ramverk – för arbetsplatser, konferenser och kunder – och även som en flexibel ”generator” som skapar urbanitet i det direkta samspelet mellan staden och den moderna kontorsbyggnaden. I det centrala läget längs Lohsepark i Hamburgs Hafen City skapas en modern hybrid mellan ett rationellt kontorshus, en urban mötesplats och ett kulturhus som förstärker stadslivet både inne och ute.
 Gruner + Jahr Hovedkvarter. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

HIH Projektentwicklung GmbH Gruner+Jahr GmbH & Co KG

Adress

Hamburg, Tyskland

Omfattning

61 000 m²

År

2018

Byggherrerådgivning

Drost Consult

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Designen består av en urban bas, ett pärlband av kontorslokaler, ett samlat landskap samt flera gröna takträdgårdar och innergårdar. Basen rymmer de utåtvända offentligt orienterade funktionerna som både säkerställer en aktiv front mot staden och drar in stadslivet i huset med matställen, caféer och en konsthall, kombinerat med Gruner + Jahrs matsal, konferenscentrum med mera. Kontorslokalerna ovanpå basen består av flexibla, överskådliga avdelningar som är synliga både från insidan och utsidan, och som bryts av med ”soft spots” med informella mötesplatser, vertikala kopplingar mellan våningarna och stor öppenhet mot staden.

Basen och kontorslokalerna binds samman med ett organiskt landskap som sträcker sig från bottenvåningens golv till takterrassen, som med sina skulpturala trappor, mjukt böjda däck och broar skapar en uttalad kontrast till de rationella kontorslokalerna: här måste husets besökare mötas i ett nytt sammanhang där flexibla arbetsplatser längs balkongkanterna blandas med sociala ytor och utställningsområden där mediehusets mångfald av publikationer kan upplevas.

Mot Lohsepark byggs det ett uterum på bottenvåningens tak med nära anslutning till parken, mellan landskapet och kontorsområdet etableras gröna innergårdar och på kontorsområdet tak mot parken byggs en takträdgård med utsikt över parken och centrala Hamburg.

Läs mera

Fler projekt | Kontor & Kommersiellt

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.