Hochhaus am Nordhafen. C.F. Møller

Hochhaus am Nordhafen

Europacity är ett centralt stadsutvecklingsområde nära Berlins centralstation som sträcker sig längs Hohenzollernkanal och den tidigare kanalhamnen Nordhafen. Utmaningen var att framhäva det nordligaste områdets utsikt över de gröna kanalbankerna och skapa ett elegant landmärke som tydligt markerar ingången till Europacity.
 Hochhaus am Nordhafen. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

CA IMMO

Adress

Berlin, Tyskland

Omfattning

34 000 m²

År

2018 - tävling

Byggherrerådgivning

Drees & Sommer

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Konceptet består av fyra huvudelement som tillsammans utgör en modern och dynamisk kontorsbyggnad i nära samspel med byggnader och miljö med en landskapsyta på den tidigare bangården, en välkomnande och utåtriktad bas i två våningar, flexibla kontorsmiljöer i ett torn vertikalt anslutet via öppna trapphus och en rad gröna och lugna taklandskap.

Byggnaden är disponerad med en flexibel layout så att den kan användas av en eller flera hyresgäster, och den signalerar enhetlighet, identitet och modern företagskultur både inomhus och utomhus. Byggnadsvolymen är utöver höghuset uppdelad i mindre, sammanhängande volymer som tillsammans ger bra dagsljus och varierande arbetsmiljöer i en mindre skala anpassad till den centrala boulevarden i Europacity, Heidestrasse, och den är anpassad till områdets övergripande plan och bygger vidare på grannbebyggelsens överordnade linjer. Den är utformad för att skapa tydliga och välfungerande stadsutrymmen i samspel med de omgivande byggnaderna i form av en gemensam plats som sträcker sig till byggnadens norra sida samt ett gemensamt ankomstrum i söder.

Längst upp på basvolymerna finns ett antal avsmalnande takträdgårdar som på stadsnivå ger byggnaden en mänsklig skala i ögonhöjd, och längst upp i tornet har rymliga lokaler inretts för gemensamma och offentliga funktioner med en takterrass med magnifik utsikt över Berlin.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.