Flodstad Randers - Staden till vattnet. C.F. Møller. Photo: Erik Nord

Flodstad Randers - Staden till vattnet

Utvecklingsplanen ”Vår flodstad” klimatanpassar framtidens Randers, för staden till vattnet och utvecklar de attraktiva områdena mellan den medeltida stadskärnan, Gudenån och Randers Fjord till en unik och naturburen flodstad.
 Flodstad Randers - Staden till vattnet. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Randers Kommune och Realdania

Adress

Randers, Denmark

Omfattning

59 ha

År

2019-2021

Tävling

1. Pris i tävling. 2019

Byggherrerådgivning

Pluss Leadership

Ingenjör

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Cushman & Wakefield | RED och Urgent.Agency

Pris
  • 1. Pris i tävling. 2019

Framtiden för Randers ligger i ett mycket närmare samspel med floden – dess natur och rekreationsmöjligheter. Utvecklingen av staden mot Gudenån med förbindelse till hållbar natur och fokus på klimatanpassning gör Randers till en innovativ och framtidssäkrad stad.

Planen skapar två olika blå rum, som präglar och färgar en rad nya stadsdelar – ett starkt naturpräglat område längs Gudenån och ett urbant vattenrum kring den norra hamnbassängen, som via en sluss kan fungera som en rekreativ bassäng och regnvattenreservoar. Med dessa båda markanta vattenrum återskapas den historiska kopplingen till Gudenån med nya vatten-, natur- och kulturupplevelser mitt i staden.

Hävstång som stärker staden

Det har lagts vikt på att projektets vision är ekonomiskt genomförbar och blir en central hävstång i att stärka staden – både för Randers egna invånare och för de som flyttar till staden. Randers syd- och norrsida binds samman över Gudenån genom att man skapar attraktiva förbindelser till förmån för oskyddade trafikanter. Infrastrukturen förbättras med bra vägförbindelser, cykelslingor och nya stadsrum. Förbindelserna skapar en grogrund för en rad nya stadsdelar, som var och en har en egen karaktär och tillför staden något speciellt, t.ex. i samspel med de tidigare industribyggnaderna och stadens natur. Tillsammans utgör de en mångsidig men samtidigt sammanhållen och mer levande stad.

En närvarande natur

Projektet skapar plats för mer natur och en ökad biologisk mångfald i Randers genom att frigöra stora områden längs Gudenån för framtida stadsutveckling, så att man skyddar den natur som redan finns och det samtidigt skapas nya naturområden med livsmiljöer för djur och växter. Både vild natur, där människorna enbart är på besök, och natur där medborgare och invånare lätt kan uppehålla sig och utvecklas – som en del av vardagen.

Planens klimatstrategi prioriterar de platser längs vattnet där investeringar i högvattenskydd ger störst mervärde för stadslivet och de nya utvecklingsområdena. Historiska och kulturella knutpunkter längs vattnet uppgraderas till nya attraktiva stads- och vattenområden, som omfamnar stadens puls, industrihistorien och mötet med vatten och natur. På så sätt används klimatlösningarna i förslaget på ett innovativt sätt som hävstång för att föra in mer natur i Randers, samla stadens liv och skapa ett nytt fysiskt och mentalt sammanhang över Gudenån.

Läs mera

Fler projekt | Klimatanpassning/Planering

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.