Agerbækshaver boligområde. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Agerbækshaver boligområde

Agersbækshaver er et boligområde i Aarhus, som skaper forbindelse og sammenheng til de nærliggende institusjonene, og som styrker bylivet i området gjennom en variasjon av oppholds- og aktivitetsområder.
 Agerbækshaver boligområde. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects
Fakta

Byggherre

Bricks

Adresse

Risskov, Danmark

Omfang

16 189 m²

År

2021-2024

Entreprenør

JCN Bolig A/S

Ingeniør

Viborg Ingeniørerne

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Den nye bebyggelsen, Agerbækshaver i Aarhus, inkluderer både barnehage, rekkehus og leiligheter. Området er tett knyttet til Risskov internatskole, i designprosessen har vært viktig å sikre tett forbindelse mellom skolen og den nye bebyggelsen. Det er etablert stier, oppholds- og aktivitetsområder for å sikre gode rammer rundt et nytt fellesskap i området. Barnehage og blokker er plassert langs Agerbæksvej og Vestre Strandallé, og det er plassert rekkehus i området mot skolen. Flere grønne hager og fellesområder som er hevet over terrenget med parkering og lagring under, gir mulighet for oppholdssoner for områdets brukere. I tillegg skaper altaner og terrasser i terrenget private oppholdssoner for beboerne.

Sosialt bærekraftig område

Langs Agerbæksvej er blokkene plassert langs veiens buede profil, slik at de forskyves langs veien. Fasadene på blokkene og rekkehusene er består av lys, varm murstein, med mønstret murverk og tre. Langs Vestre Strandallé har blokkene asymmetriske saltak som oppføres med kvist og store balkonger i gavlen. Bebyggelsen består av rød og brun murstein, som er forskjøvet og skaper en variert fasade med fine, små oppholdsrom. Leilighetene langs Vestre Strandallé består av mindre enheter som er ment som ungdoms- og studentboliger. Resten av boligene i området er større og gir rom for familier i forskjellige størrelser. Dette bidrar til å skape et sosialt bærekraftig område med mange forskjellige boligtyper.

Les mer

Flere prosjekter | Boliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.