Vodroffsvej. C.F. Møller

Vodroffsvej

Da bygningen på Vodroffsvej i København stod færdig i 1929, vakte den stor opsigt. De vandrette vinduesbånd, det flade tag og de lagdelte etager i skiftevis gule og røde mursten var ikke typisk for dansk byggeri i perioden, men udført i en stil inspireret af Bauhaus-skolen og den europæiske modernisme, der dengang blomstrede i Holland og Tyskland. 1930’ernes modernistiske stil kendes som funktionalisme, eller funkis, i Skandinavien og er bl.a. kendetegnet ved markerede horisontale linjer og hjørnevinduer, som tidens byggetekniske fremstød gjorde muligt.
 Vodroffsvej. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Vodroffsborg A/S

Adresse

København, Danmark

Omfang

18 leiligheter og 7 butikker

År

1929

Arkitekt

Kay Fisker og C.F. Møller

Bygningen kaldtes dengang ’Lagkagehuset’ på grund af de iøjnefaldende lag i to farver, og senere har den fået tilnavnet ’Strygejernet’ grundet sin form set fra oven: karréen består af to fløje, der samles i en spids. Den ene fløj ud mod Sct. Jørgens sø består af seks etager, den anden ud mod Danavej består af fem. Forskydningen i terrænet skaber en forskydning i karréen, så vinduespartierne i hver fløj skiftevis ligger ud for den andens murstensparti. Bygningen huser 18 lejligheder og oprindeligt syv butikker.

Les mer

Flere prosjekter | Boliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.