Valand Blokk 5. C.F. Møller

Valand Blokk 5

Valand Blokk 5 er et nytt moderne boligområde i Kungsbacka, Sverige med leiligheter som suppleres med rekkehus. Blokk 5 er utformet med fokus på innovasjon og bærekraftig bygging med synergier mellom individ, bolig, nabolag og byliv.
 Valand Blokk 5. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Aranäs AB

Adresse

Kungsbacka

Omfang

9 000 m²

År

2021

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Valand Blokk 5 er et urbant boligområde som gir rammer for en sirkulær og bærekraftig arkitektur som bidrar positivt til klimamålene og fremmer helse og trivsel. Visjonen er en sterk nabolagsfølelse med verdiskapende synergier mellom det private og det offentlige, så vel som inne og ute. Sjenerøse og innglassede lokaler rundt hjørner langs Valands Promenade og tydelig artikulerte boliginnganger langs tverrgatene bidrar til bylivet. Tre og slitesterke materialer i både ramme og fasade definerer nabolagets karakter. Urbane trefasader i kombinasjon med resirkulert tegl gir blokken et unikt og tidsriktig uttrykk.

Blokkens utforming optimaliserer rammene slik at beboerne får enkel tilgang til fellesfunksjoner og objekter. Det felles boligtunet og de tre takterrassene er tilgjengelig fra alle trapperom og er utformet for å skape samspill mellom individ, fellesskap, nabolag og byliv. Ved å lage fellesrom i tilknytning til takterrassene legges det til rette for lekser, møte med naboer eller arrangere fest.

En bærekraftig oase i byen

Den semi-private boliggården er utformet ut fra visjonen om at samfunnsfunksjoner prioriteres fremfor de private og for å skape en radikal grønn gård som tar naturen til terskelen. Stor plantedybde på garasjegulvet gir gode forhold for et rikt og variert planteliv, store trær, reiseorienterte økosystemtjenester og bærekraftig overvannshåndtering.

En næringshage i utstillingsformat kalt «Grønn Villa» i tilknytning til tunet er et sted hvor kundene kan se og bestille planter til hager og balkonger. Tunet er en del av butikkens utstillingsrom og får dermed et skiftende møbel gjennom stoler, krukker og til og med planter, noe som kommer både butikken og beboernes hage til gode. I tillegg oppfordres også beboerne til å dyrke planter og plante dem i hagen. Den flamboyante, viltvoksende og skiftende gården kompletteres av store «søyler» for klatreplanter, som skaper følelsen av en grønn oase i byen.

Alt materiale som brukes i utformingen av gården består i sin helhet av resirkulert materiale. Ulike typer belegning sorteres og brukes deretter som belegningsstein. Materialene veksles og danner til slutt et lappeteppe av forskjellige materialer.

Les mer

Flere prosjekter | Boliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.