Svinget - Boliger i Nye. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Svinget - Boliger i Nye

Boligerne i den nye bydelen NYE oppføres etter bærekraftige prinsipper ved Elev nord for Aarhus. Den overordnede arkitektoniske visjonen for den nye bydelen er å kombinere det beste fra den tette midtbyen med det beste fra forstaden. NYE skal både være grønn og ha et aktivt byliv, og rommene mellom bygningene er særlig i fokus i helhetsplanen.
 Svinget - Boliger i Nye. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Byggherre

Tækker Group

Adresse

Nye, Danmark

Omfang

7 500 m²

År

2014-

Byggherrerådgiver

NIRAS

Ingeniør

Tækker Rådgivende Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • 1. premie i arkitektkonkurranse. 2014

C.F. Møllers forslag til boliger og dagligvarebutikk langs den kommende bygaten tar utgangspunkt i områdets buede form og fordelaktige beliggenhet i en sørvendt skråning, slik at det kan skapes en elegant oppadstigende rekke med bygninger, som reiser seg fra 3 etasjer mot øst til 4½ etasjer mot vest og understreker landskapets former.

Sammen med nabobebyggelsen, utformet av arkitektfirmaet BIG, danner planen en spiralformet bevegelse inn mot en felles offentlig ”blå plass”, som utgjør en rekreativ del av områdets regnvannshåndtering.

De enkle, rektangulære bygningskroppene langs bygaten er lett rotert i forhold til hverandre slik at det skapes fremspringende hjørner der boligene kan få utsyn og dagslys på langs av bebyggelsen, og der felles innganger er plassert helt naturlig og lette å finne.

Boligene i én eller to etasjer er alle gjennomlyst, og har adgang til uteområder som hager, altaner og/eller takterrasser med grønne bed. De sørvendte altanene gir lys og luft til leilighetene samt utsikt over Egå Engsø og Århus bukt og fungerer samtidig som solavskjerming for boligene.

Les mer

Flere prosjekter | Boliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.