Mariendalsvej. C.F. Møller. Photo: Mads Frederik

Mariendalsvej

Nye student- og eldreboliger på Fredriksberg, med et nytt, offentlig byrom, oppholdsrom og passasjer som skaper økt aktivitet i området.
 Mariendalsvej. C.F. Møller. Photo: Mads Frederik
Fakta

Byggherre

Base Camp

Adresse

Frederiksberg, Danmark

Omfang

9 700 m², 175 ungdomsboliger og 50 seniorboliger

År

2014-2019

Byggherrerådgiver

Runesten Rådgivning Byr Gruppen ApS

Entreprenør

Adserballe & Knudsen A/S

Ingeniør

MOE

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

På en tidligere industritomt på Frederiksberg bygges det nye student- og eldreboliger, som sammen med et nytt offentlig byrom skal gi Nordre Fasanvej-Kvarteret et sosialt, økonomisk og miljømessig løft. Med et nytt offentlig byrom og en passasje gjennom kvartalet for gående og syklister, er målet blant annet å øke innbyggernes lyst til å bevege seg i området. Området er et rolig hverdagskvartal med klassiske mursteinskarreer, villaer, næringsbygg og det allmenn-nyttige boligområdet Stjernen.

Prosjektet inkluderer 175 nye studentboliger og 50 eldreboliger fordelt på to bygninger. De to bygningene, henholdsvis en «vinkel» og en «T», føyer seg inn i den eksisterende karréstrukturen med murstein, men de har sin egen arkitektoniske profil preget av utspring og forskyvninger i fasaden og en tilbaketrukket første etasje med mønstermurverk i tråd med klassisk Frederiksberg-bebyggelse.

Samlingssted som styrker det gode hverdagslivet

Fra gaten skaper en markert åpning mellom bygningene en forbindelse inn til det lukkede, felles boligområdet Stjernen, der man på veien møter en ny, offentlig plass. Plassen er et samlingssted for hele området og for opplevelser og byliv som skal gi områdets innbyggere bedre muligheter til å ta en pause og nyte solen og det gode hverdagslivet. Ved å knytte byrommet til Stjernens grønne utearealer med lekeplasser, grillplasser, ballbinger og så videre, etableres det en ny sammenheng for både gående og syklister i kvartalet. Med eldreboligene bygges det ikke egentlig omsorgsboliger, men boliger som er utstyrt med heis, balkong og takterrasse, innredet slik at de enkelt kan tilpasses behovene som oppstår med alderen. Studentboligene etableres som felles enheter med 4–5 rom rundt et felles kjøkken og et felles oppholdsrom.

Les mer

Flere prosjekter | Boliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.