Fjordbyen, Haderslev Havn. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Fjordbyen, Haderslev Havn

Første byggetrinn av masterplan for Haderslev Havn bestående av 10 hollenderhus samt 24 leiligheter.
 Fjordbyen, Haderslev Havn. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Byggherre

Jyske BOLIG a.s.

Adresse

Haderslev, Danmark

Omfang

4 700 m²

År

2006-2008

Konkurranse

Vunnet i anbudsrunde. 2005

Ingeniør

Hundsbæk & Henriksen

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Med støtte fra Landsbyggefonden

Premiering
Premiering
  • Vunnet i anbudsrunde. 2005

Den gamle Haderslev Havn er i ferd med å bli forvandlet til en ny bydel med boliger, næring og rekreasjonsområder etter masterplan fra C.F. Møller. Planen foreslår en etappevis omdanning av industrihavnen med tre kulturelle sentre: En kulturøy, hvor to industrisiloer bevares som landemerker, et nytt offentlig servicesenter og en rekreativ strandpark. Rundt dette vokser det opp en ny bydel med boliger og næringsvirksomhet tett ved fjorden. Boligbebyggelsen Fjordbyen er første etappe av masterplanen og består av 10 hollenderhus på 150-170 m2 og 24 leiligheter ved Haderslev Fjord.

Les mer

Flere prosjekter | Boliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.