Bispebjerg Kollegiet. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Bispebjerg Kollegiet

Kollegiebygg med 252 rom i to bygg på ni og ti etasjer.
 Bispebjerg Kollegiet. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Byggherre

Kristensen Properties

Adresse

København, Danmark

Omfang

7 860 m²

År

2005-2007

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

NCC, Midtconsult

Den kollektive livsformen i kollegiet blir understreket av en arkitektur som iscenesetter fellesrommene. Kollegiet har i alt 252 boliger. De to bygningene på henholdsvis ni og ti etasjer danner et modernistisk og vertikalt uttrykk. Mellom de to bygningene virker det som om fellesrommene svever. Fellesrommene, som fremstår som sinkbelagte kuber, har hver sin farge innvendig, henholdsvis gul, oransje og grå. På den måten får kollegiet en sterk visuell identitet selv i kveldsmørket. Bygningene er formet som en U som åpner seg mot sør med en stor, åpen gårdsplass. Det bidrar til den visuelle og fysiske kontakten mellom de enkelte boligene.

Les mer

Flere prosjekter | Boliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.