Nordre Havnepromenade. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert

Nordre Havnepromenade

Nordre Havnepromenade er ett nytt, havnenært boligområde i Nørresundby ved Aalborg på Limfjordens solside. Prosjektet inkluderer ungdomsboliger, moderne familieleiligheter, en dagligvareforretning og et mindre næringsareal. Som et gjennomgående tema er det brukt samme murstein i bebyggelsen.
 Nordre Havnepromenade. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert
Fakta

Byggherre

Raundahl Moesby, TN Udvikling, samt Nørresundby Boligselskab

Adresse

Aalborg, Danmark

Omfang

185 boliger, 15700 m² (111 ungdomsboliger og 74 leiligheter)

År

2014-2018

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Prosjektet inkluderer også landskapsbearbeiding som blant annet består av en havnepromenade med mangfoldige og rekreative oppholdssteder, hvor alle havnens brukere blir ivaretatt.

Havnen har historisk sett vært kjennetegnet av en arkitektur som strekker seg mot himmelen i form av slanke bygningsprofiler, siloer, kraner og skorsteiner. De to boligtårnene med totalt 111 ungdomsboliger og 17 selveierleiligheter henter sin inspirasjon herfra. Begge er delt inn i to slanke, høye volumer i murstein som gir tårnene en egen robust karakter med referanser til fortidens lagerbygninger.

Mellom de to boligtårnene er det oppført en bygning med 12 utleie- og selveierleiligheter, samt et mindre næringsareal i første etasje ut mot fjorden. Bygningen er plassert på en sokkel som gir en naturlig oppdeling av semiprivate og offentlige utearealer.

På kaien, med vann på tre sider, er det oppført 45 moderne familieboliger i langhus som har unik beliggenhet med Limfjorden på den ene siden og det indre havnebassenget på den andre. Arkitektonisk deles huset opp i tårnlignende enheter som skaper høye og slanke profiler mot fjorden.

Som et overordnet grep er alle bygninger plassert på en sokkel som både sikrer mot flom og skaper rom for en rekke offentlige plasser. Sokkelen bearbeides med trapper, sittetrinn og beplantning med hardføre gressarter, samt trær.

Dagligvareforretningen er oppført i hardbrent murstein kombinert med aluminiumspartier og store vinduspartier.

Les mer

Flere prosjekter | Boliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.