Køge Åhavn. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk

Køge Åhavn

Køge Åhavn er en boligbebyggelse ved de indre havnearealene i sentrale Køge. Bebyggelsen er utformet som rekkehus med to- og treetasjes bygninger som hver inneholder to boliger.
 Køge Åhavn. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fakta

Byggherre

JM Danmark A/S

Adresse

Køge, Danmark

Omfang

11 000 m²

År

2003-2007

Entreprenør

NCC (etape 1) Enemærke & Petersen (etape 2)

Ingeniør

Grontmij | Carl Bro

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Hovedplanet består av parallelle rekker som er plassert slik at gaterommene imellom har retning mot vannet. Husene er samtidig forskjøvet i forhold til hverandre slik at rekkene åpner seg opp mot vannet. På den måten skapes det forbindelse fra hver enkelt boligs terrasse og hage til havnearealene. Gjennom hele planet på tvers av rekkene løper et lett buktet system av fellesplasser og utendørsarealer som binder sammen hele bebyggelsen.

Les mer

Flere prosjekter | Boliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.