Duemosepark, 1. til 3. etape. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller (2. etp)

Duemosepark, 1. til 3. etape

C.F. Møller har utarbeidet en plan for en samlet boligbebyggelse for hele området Duemosepark i Farum, en tomt i kommunens østlige del med utsikt over grunnen til Stavnsholt.
 Duemosepark, 1. til 3. etape. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller (2. etp)
Fakta

Byggherre

PFA Byg (1. etape) Hoffmann (2. og 3. etape)

Adresse

Farum, Danmark

Omfang

5 000 m² (1. etape), 5280 m² (2. etape) og 3000 m² (3. etape)

År

1994-95 (1. etape), 2006-2010 (2. og 3. etape)

Entreprenør

Hoffmann A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Planen har tre etapper. De første to består av henholdsvis 52 og 54 leiligheter gruppert i enheter som åpner seg mot et felles grøntareal som gjenspeiler det stigende terrenget. Tredje etappe, som fortsatt er under bygging, utformes som en buet rekkehusbebyggelse som avslutter grøntarealet. Bebyggelsen består av tegl og hvit puss. Det karakteristiske er hvordan boligene er bearbeidet og integrert i terrenget så de skyter frem som en naturlig del av landskapet.

Les mer

Flere prosjekter | Boliger

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.